Probleem op deze pagina?


Welkom op het Vlaams Innovatienetwerk

Het Innovatienetwerk is een netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.
1548 mensen vanuit 260 intermediaire organisaties/afdelingen bieden u een brede waaier van expertises aan ter ondersteuning van uw inspanningen rond innovatie.

Elk Vlaams bedrijf kan hier terecht voor ondersteuning rond innovatie !

 

Recentste Nieuws

Vlaanderen & Zuid-Nederland | € 7,25 mln beschikbaar voor innovatieve KMO-/MKB-projecten

CrossRoads 2 is een nieuw Interreg-project in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Het wil KMO’s in Vl en MKB’s in Nl stimuleren tot samenwerking. Doel: de gezamelijke ontwikkeling en vermarkting van nieuwe geavanceerde producten en diensten.

Een goed innovatieproject kan 45% of € 135.000 subsidie krijgen ter ondersteuning van de ontwikkelingskosten van de KMO/MKB-partners.

Meer informatie vindt u op www.crossroads2.eu!

Contacteer ook het Innovatiecentrum, dat officiële partner, begeleider...


OVERZICHT INFOSESSIES HORIZON2020 DIT NAJAAR

Dit artikel bevat twee luiken. Eerst wordt een uitgelegd wat een infodag is, zodat u het nut voor uw organisatie beter kan inschatten en vervolgens is er een inhoudelijk overzicht van de verschillende infodagen die er de komende maanden aankomen.

Als u nog vragen heeft, aarzel niet om het Vlaamse NCP-team te contacteren. Voor algemene vragen gebruikt u europrogs@vlaio.be, voor domeinspecifieke vragen mailt u naar de in het overzicht opgegeven contactpersoon.

Wat is een infodag?

Infodagen...


Beslissing Innovatieve bedrijfsnetwerken 2016

Op 14 juli besliste het Hermes Beslissingscomité, na advies van Agentschap Innoveren en Ondernemen, om voor de eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken de clustercoördinatie van 13 projecten te steunen voor een periode van 3 jaar. Het gaat om zowel startende als bestaande initiatieven die zich situeren in verschillende domeinen.

Een korte toelichting bij de geselecteerde innovatieve bedrijfsnetwerken vindt u hier : www.vlaio.be/artikel/gesteunde-innovatieve-bedrijfsnetwerken...


Voorbereiding van het Horizon 2020 Space - werkprogramma 2018-2020 gaat van start

In het kader van de voorbereiding van het Horizon 2020 - Space werkprogramma 2018-2020 organiseert de Europese Commissie een workshop op 26, 27 en 28 september 2016.

Het is de bedoeling om alle relevante Europese stakeholders te consulteren en verder te betrekken in de opmaak van dit werkprogramma. 

Deelname aan de workshop is gratis en open voor alle relevante stakeholders. 

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.


Beslissing TETRA oproep 2016.

IWT

Met TETRA-projecten wordt (wetenschappelijke) basiskennis vertaald naar concrete, bruikbare concepten en toepassingen. Bij de uitvoering van de projecten wordt gestreefd naar interactie tussen hogescholen, (ingekantelde opleidingen aan) universiteiten, bedrijven en social profit ondernemingen. De projecten zijn collectief en worden begeleid door een groep van potentiële gebruikers. De betrokken ondernemingen staan samen in voor 7,5% cofinanciering van de projecten.Op 16 februari 2016 werden 67

Meer Innovatie Nieuws...