Home Financieel Sparen in tijden van lage rente, toch nog interessant?

Sparen in tijden van lage rente, toch nog interessant?

Door admin

Geld sparen is iets wat mensen eigenlijk altijd al hebben gedaan. Het moet echter gezegd dat er door de jaren heen op het gebied van sparen nogal wat is veranderd. Zo zijn er speciale spaarrekeningen in het leven geroepen die buiten het klassieke financieel stelsel vallen en heeft ook de rente rake klappen gekregen. In het bijzonder dit laatste feit zorgt er voor dat veel mensen zich vandaag de dag afvragen of het nog wel wenselijk is om te gaan sparen. Het financiële rendement dat u er door ontvangt is namelijk niet zelden verwaarloosbaar klein. Dat klopt, alleen is het mogelijke rendement niet de enige reden waarom het een goed idee is om geld opzij te zetten op een spaarrekening. U komt er alles over te weten hier op deze pagina.

Wat zijn de voordelen van geld sparen op een spaarrekening?

Laat het ons eerst even hebben over de voordelen die zijn verbonden aan geld sparen door middel van bijvoorbeeld een spaarrekening. Zoals we in de inleiding van dit artikel al hebben aangegeven is het zo dat er voor het sparen van geld verschillende goede redenen aan te halen zijn. Het gaat hierbij concreet om de volgende redenen:

  1. U kunt een bepaald rendement ontvangen op uw spaargeld;
  2. U spaart voor onverwachte, financiële situaties;

De eerste reden lijkt vandaag de dag, in een tijd waarin de rendementen op spaarrekeningen echt verwaarloosbaar zijn, niet meteen meer van doorslaggevend belang te zijn. Dat geldt echter eens temeer voor de tweede situatie. Sparen voor onverwachte, financiële situaties is misschien wel meer dan ooit tevoren zeer relevant geworden. Waarom? Dat ontdekt u in het volgende stukje.

Een financiële stok achter de deur doet wonderen

Bijzonder veel mensen weten tot op de euro wat ze elke maand verdienen. Dat is positief, want op deze manier is het mogelijk om een concrete, financiële planning te kunnen maken. Dit gezegd zijnde is het zo dat er kan worden vastgesteld dat menig aantal gezinnen werkelijk elke euro die ze binnen krijgen ook daadwerkelijk moeten uitgeven. Dit voor bijvoorbeeld het betalen van de dagelijkse kosten, maar ook voor mogelijke leningen die men heeft afgesloten. Gaat er dan onverhoopt eens wat fout? Dan is de kans zeer reëel dat u daardoor meteen in de financiële problemen terecht komt en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Bovenstaande benadrukt meteen het (actuele) belang van geld sparen door middel van bijvoorbeeld een spaarrekening. Alleen door regelmatig wat geld weg te zetten op een spaarrekening is het namelijk mogelijk om een financiële stok achter de deur te hebben. Doet er zich dan onverhoopt eens een situatie voor waarin u dringend nood heeft aan extra financiële middelen? Dan kunt u deze gewoon van de spaarrekening afhalen.

Een spaarrekening blijft een zeer veilig iets

Dat steeds meer mensen er voor kiezen om een stukje van hun vermogen te gaan investeren hoeft niet te verbazen. Op deze manier is het immers mogelijk om een aanzienlijk groter rendement te realiseren. Dit gezegd zijnde is het zo dat er grondig bij stil moet worden gestaan dat investeren ook altijd bepaalde risico’s met zich meebrengt. Pakt de investering van uw keuze niet gunstig uit? Dan is het zelfs mogelijk dat dit uiteindelijk leidt tot het volledige verlies van uw geïnvesteerde geld. Dat is iets wat u met een spaarrekening eigenlijk nooit tegen kunt komen.

Belangrijke voorwaarde voor bovenstaande is wel dat er gebruik wordt gemaakt van een gereglementeerde spaarrekening. Veel mensen weten dit niet, maar de ene spaarrekening is de andere niet. Er wordt op dit vlak dan ook een onderscheid gemaakt tussen:

  1. Een gereglementeerde spaarrekening;
  2. Een niet gereglementeerde spaarrekening;

In het eerste geval gaat het om een klassieke spaarrekening welke bijgevolg valt onder het zogenaamde depositogarantiestelsel. Het is echter van belang om te weten dat er ook niet-gereglementeerde spaarrekeningen bestaan. In de praktijk bieden dergelijke spaarrekeningen een (iets) hogere rente aan, maar daar staat tegenover dat ze niet onder het depositogarantiestelsel vallen. Met andere woorden, gaat het fout met de bank die de spaarrekening heeft gelanceerd? Dan bent u wel degelijk uw spaargeld kwijt.

Blijven sparen blijft essentieel

Hoe dan ook, de informatie op deze pagina maakt duidelijk dat blijven sparen ook vandaag de dag nog altijd van cruciaal belang is. Hetzij dan misschien niet zozeer meer omwille van het rendement dat er aan verbonden is, maar dan toch wel zeker omwille van de financiële stok achter de deur die op deze manier wordt gecreëerd.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer