Home Financieel Wat is de beste leeftijd om te beginnen sparen voor uw pensioen?

Wat is de beste leeftijd om te beginnen sparen voor uw pensioen?

Door admin

Bijzonder veel mensen denken tegenwoordig reeds op jonge leeftijd aan hun pensioen. Dat is goed, want het is absoluut niet gegarandeerd dat pensioenen in de toekomst door onze overheid nog even vlot als op vandaag het geval is uitbetaald zullen kunnen worden, in tegendeel. Omwille van deze reden beslissen steeds meer mensen om op eigen houtje een deel van hun pensioen bij elkaar te sparen. Dit kan op verschillende manieren. Toch blijkt vooral pensioensparen bij menig aantal mensen in de smaak te vallen. Dat is wellicht grotendeels te wijten aan het fiscaal voordeel dat er op wordt aangeboden. In ieder geval, stelt u zich ook de vraag vanaf welke leeftijd het voor u gunstig kan zijn om te beginnen sparen voor uw pensioen? U komt er alles over te weten door middel van de onderstaande informatie!

Vanaf wanneer kunt u aan pensioensparen doen?

U kunt er uiteraard voor kiezen om gewoon maandelijks een bepaald bedrag weg te zetten op een spaarrekening, maar daarnaast is het ook mogelijk om de effectieve pensioenspaarformule te gaan benutten. Pensioensparen is een vorm van sparen, maar waarbij u niet langer de beschikking heeft over het gespaarde geldbedrag. Dat lijkt in eerste instantie misschien wat minder interessant, maar dat is geen correcte redenering. Pensioensparen brengt namelijk niet één, maar wel meerdere interessante voordelen met zich mee. Denk hierbij aan:

  • U kunt rekenen op een fiscaal voordeel;
  • Er wordt een hogere intrest aangeboden;
  • U kunt het spaargeld niet zomaar aan iets anders besteden;

Het geld dat op een spaarrekening wordt geplaatst met als doel om deze te houden voor het pensioen wordt vaak toch tussentijds voor andere zaken gebruikt. Zo wordt het geld wel eens gebruikt om op vakantie mee te gaan of om onverwachte kosten mee te betalen. Hiervoor moet er echter een ander spaarpotje worden aangelegd. Hiervoor gebruikmaken van je opgespaarde pensioengeld is in de praktijk dan ook helemaal niet interessant. Omwille van deze reden is het altijd de moeite waard om pensioensparen te overwegen. U kunt er voor kiezen om in te tekenen op dit pensioenspaarplan van zodra u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Fiscaal voordeel bij pensioensparen

Een belangrijk voordeel welke is verbonden aan pensioensparen heeft te maken met het fiscaal voordeel dat u kunt ontvangen. Dit fiscaal voordeel uit zich onder de vorm van een belastingvermindering. Let wel, er is een belangrijk punt waar u op dit vlak rekening mee dient te houden. Het fiscaal voordeel geldt namelijk uitsluitend voor mensen die daadwerkelijk belastingen moeten betalen. Krijgt u dus met andere woorden privébelastingen terug? In dat geval is het niet interessant om aan pensioensparen te doen… althans niet wanneer u dat zou doen omwille van het fiscaal voordeel. U moet immers belastingen moeten betalen alvorens aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering.

Vanaf welke leeftijd is pensioensparen interessant?

Bovenstaande brengt ons bij de hamvraag van deze pagina, namelijk vanaf welke leeftijd is het nu echt interessant om aan pensioensparen te doen? Dat is een beetje afhankelijk van de situatie in kwestie. Voor jongeren die nog niet werken en dus nog geen officieel inkomen hebben is dit minder interessant. Uiteraard is het altijd goed om zo snel mogelijk te denken aan uw pensioen, maar het fiscaal voordeel is toch wel een belangrijk aspect van het pensioensparen. Mist u deze? Dan loopt u toch een behoorlijk rendement mis en dat is zonde.

Omwille van bovenstaande is het dus zo dat u eigenlijk in de praktijk zelf een beetje moet gaan bepalen vanaf welke leeftijd denken aan uw pensioen echt interessant is. In principe kan dit reeds gebeuren vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wanneer u op deze leeftijd reeds een inkomen heeft en u kunt beginnen met geld opzijzetten voor uw pensioen zal u dat later uiteraard een zeer mooie spaarpot opleveren. Is dat nog niet het geval, bijvoorbeeld omdat u nog verder gaat studeren? Dan zult u wellicht het sparen voor uw pensioen nog even willen uitstellen.

Hoe sparen voor uw pensioen?

Tot slot zijn er nog de verschillende manieren waarop u kunt sparen voor uw pensioen. In het merendeel van de gevallen opteren mensen dus omwille van het fiscaal voordeel voor een pensioenspaarplan. Ook deze kan echter op verschillende manieren worden onderschreven. Globaal gezien is het zo dat er met een dynamisch pensioenspaarfonds echter over de middellange tot lange termijn de beste resultaten worden geboekt. Dit is echter uiteraard iets wat ieder voor zich moet uitmaken.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer