Home Financieel Welk risico is voor uw investeringen aanvaardbaar?

Welk risico is voor uw investeringen aanvaardbaar?

Door admin

Steeds meer mensen worden door de huidige, lage spaarrentes op de markt richting investeringen gedreven. Verschillende investeringsmogelijkheden die voor handen zijn blijken gepaard te gaan met zo’n lage risico’s (althans zo lijkt het) dat men het als een gelijkaardige optie ziet als geld sparen op een spaarrekening. In de praktijk blijkt evenwel vaak al snel dat, dat helemaal niet zo is. Bent u ook van plan om te gaan investeren met uw zuurverdiende centen? Dan is het in de praktijk altijd een must om grondig (en objectief) de risico’s in te schatten waarmee u geconfronteerd kunt worden. Alleen op die manier kunt u vervelende verrassingen voorkomen.

Wat is het verschil tussen investeren en sparen?

De informatie in de inleiding van deze pagina maakt het eigenlijk reeds duidelijk, er is wel degelijk sprake van een niet onaanzienlijk en niet onbelangrijk verschil tussen sparen enerzijds en investeren anderzijds. Het belangrijkste verschil zit hem in de manier waarop er met uw geld wordt omgegaan evenals de garanties die daartoe worden geboden. Het geld dat is terug te vinden op een spaarrekening (die is geregulariseerd) is altijd ingedekt door het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dat geldt niet voor het geld dat u gaat investeren. In dit geval is het dan ook altijd zo dat u het risico loopt om geconfronteerd te worden met kapitaalverlies.

Naast bovenstaande is er nog een belangrijk verschil tussen investeren en sparen. Het geld dat u gaat sparen op een spaarrekening kan in principe op eender welk moment terug worden opgevraagd. Doet er zich dus met andere woorden op een zeker ogenblik een financieel onverwachte situatie voor waar u op moet anticiperen? Dan kunt u er eenvoudig voor kiezen om een deel van uw spaargeld terug op te vragen. Dat geldt uiteraard niet voor het geld dat u in bijvoorbeeld obligaties of aandelen heeft geïnvesteerd.

Waarom kiezen mensen er dan toch massaal voor om te investeren?

Als de risico’s die zijn verbonden aan investeren in de praktijk zo aanzienlijk zijn, waarom kiezen mensen er dan toch massaal voor om hier een stuk van hun kapitaal voor vrij te maken? Zeer eenvoudig. In de huidige markt kan er worden vastgesteld dat er met sparen eigenlijk geen enkel rendement meer kan worden behaald. Sterker nog, er is in menig aantal landen reeds sprake van een negatieve rente. Deze negatieve rente zorgt er in de praktijk voor dat geld sparen u geen geld meer oplevert, maar net geld kost. Op dit vlak kan uw geld investeren (op termijn) een aanzienlijk groter rendement met zich meebrengen.

Begrijp de risico’s van uw investering

Sparen doet u in principe tegenwoordig om geld achter de hand te hebben voor financieel onverwachte situaties. Wilt u echt uw geld laten opbrengen? Dan zult u daarvoor moeten kijken in de richting van de verschillende investeringsmogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden. Het gaat hierbij onder meer om de onderstaande opties:

  1. Aandelen;
  2. Obligaties;
  3. Cryptocurrencies;
  4. Daytrading;

U kunt er buiten de bovenstaande opties uiteraard ook voor kiezen om uw geld te investeren in bijvoorbeeld een eigen onderneming. Voor welke van de verschillende mogelijkheden u uiteindelijk ook gaat kiezen, u moet zich in de praktijk altijd bewust zijn van de risico’s die u loopt. Deze risico’s zijn ook niet alleen afhankelijk van het soort beleggings- of investeringsproduct waar u gebruik van gaat maken, ook de sector waarin u gaat investeren heeft hier een bepaalde invloed op.

Investeer alleen met geld dat u kunt missen

Een andere tip heeft betrekking tot het exacte bedrag dat u gaat investeren. Het is in de praktijk dan ook altijd van cruciaal belang om enkel en alleen te investeren met geld dat u kunt missen. U moet er immers vanuit gaan dat het geld dat u gaat investeren voor een niet onaanzienlijke tijd niet beschikbaar zal zijn. Kunt u, uw investering toch tussentijds opnemen? Dan bestaat het risico dat u dat moet doen op een ogenblik dat u wordt geconfronteerd met een niet onaanzienlijk verlies. Zorg er dus met andere woorden voor dat u steeds over een financiële buffer beschikt en u enkel en alleen investeert met geld dat u met zekerheid gedurende geruime tijd kunt missen.

Investeer volgens uw risicoprofiel

Tot slot is het zo dat iedereen over een risicoprofiel geschikt. De ene persoon wil meer risico’s nemen met zijn of haar investering dan de ander. Dat spreekt voor zich. Het is aan te raden om eerst een risicoprofiel voor uzelf op te stellen. Vervolgens gaat u op basis van dat risicoprofiel op zoek naar investeringen die daarop aansluiten. Gaat u op deze manier te werk? Dan zult u eigenlijk nooit voor vervelende verrassingen komen te staan.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer