Home Lifestyle Wat is een schrikkeldag en waarom bestaat ze eigenlijk?

Wat is een schrikkeldag en waarom bestaat ze eigenlijk?

Door admin

Eén keer om de vier jaar ziet onze wereld een zogenaamd schrikkeljaar. Het betreft hier een jaar waarin er één dag extra aan de kalender wordt toegevoegd, namelijk 29 februari. Deze dag noemen we een “schrikkeldag”. Ze zorgt er aldus voor dat er in dat jaar geen sprake is van de normale 365 dagen, maar wel van 366 dagen. Het merendeel van de mensen zijn zich uiteraard bewust van het bestaan van zo’n schrikkeljaar. Waar veel mensen zich echter niet bewust van zijn is hoe deze nu precies is ontstaan. Wanneer u hier informatie over gaat opzoeken duiken vervolgens ook al snel de namen op van Julius Caesar en de voormalige paus Gregorius XIII. Wat hebben zij hier echter precies mee te maken? Wilt u graag alles ontdekken over het schrikkeljaar en hoe deze nu precies is ontstaan? Dat kan op deze pagina!

Eén extra dag in het jaar

In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat onze planeet er 365 dagen over doet om rond onze zon te draaien. Dit zorgt er voor dat er elk jaar ongeveer 6 uur over blijft. Eén keer in de vier jaar worden deze extra uren omgezet in één dag. Bovendien is het zo dat de Romeinse kalender in eerste instantie slechts 355 dagen telde. Het was Julius Caesar die er voor koos om hier verandering in te brengen. Hij veranderde kalender dan ook vervolgens naar 365 dagen. Hierdoor kwamen er dus plots 10 dagen bij per jaar. Vervolgens zou er één keer om de vier jaar een schrikkeldag worden toegevoegd. Klinkt logisch, alleen was deze oplossing toch niet helemaal perfect.

Verschil van 10 dagen in de zestiende eeuw

Ten tijde van de zestiende eeuw was er sprake van een verschil van 10 volle dagen. Het was uiteindelijk de paus Gregorius XIII die er voor koos om dit te herstellen in het jaar 1582. De kalender maakte in dat jaar opeens een sprong van 4 oktober naar 15 oktober. Vervolgens werd er door de paus eveneens bepaald dat er geen sprake meer kon zijn van een schrikkeljaar. Dit tenzij ze deelbaar zijn door 400. Lijkt dit wat complex? Nochtans is het dat in de praktijk helemaal niet. Neem nu bijvoorbeeld het jaar 2000. Deze is perfect deelbaar door 400 waardoor er sprake was van een schrikkeljaar. Ook dat jaar telde dus één dag meer in vergelijking met “standaard” jaren.

Belangrijke evenementen op schrikkeldagen

De geschiedenis heeft ons geleerd dat er op schrikkeldagen niet zelden belangrijke (historische) momenten hebben plaatsgevonden. Een bekende gebeurtenis op dit vlak is bijvoorbeeld toen Hattie McDaniel als eerste Afrikaans-Amerikaanse actrice in het jaar 1940 een Academy Award won. Bovendien is het natuurlijk ook bekend dat op de schrikkeldag van het jaar 1964 de baby van prinses Alexandra van Kent werd geboren. Dit was overigens de eerste koninklijke baby in de geschiedenis van ons bestaan.

Hoe groot is de impact van een schrikkeldag in het jaar?

In principe is de impact van een schrikkeldag op het jaar en ons leven zeer beperkt. Het klopt inderdaad dat het jaar daardoor met één dag wordt verlengd waardoor er in principe één dag meer is om geld te verdienen… zelfs wanneer de schrikkeldag in het weekend valt. Bovendien zorgt het bestaan van schrikkeljaren er uiteraard ook voor dat we met z’n allen een beetje minder snel oud worden. Mochten er geen schrikkeljaren bestaan, dan valt er dus één dag om de vier jaar weg. Laat ons er vanuit gaan dat mensen tegenwoordig relatief eenvoudig de leeftijd van 80 jaar weten te behalen, dan zijn dat dus toch een slordige 20 dagen extra in een mensenleven. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, eigenlijk is het bestaan van schrikkeldagen en schrikkeljaren stiekem nog helemaal zo slecht niet!

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer