Home Personeel Besparen op personeel of niet? Een cruciale vraag!

Besparen op personeel of niet? Een cruciale vraag!

Door admin

Personeel vormt voor menig aantal bedrijven één van de belangrijkste of eigenlijk zelfs de belangrijkste kost. Het hoeft dan ook in het geheel niet te verbazen dat bedrijven continue op zoek gaan naar oplossingen om die personeelskost binnen de perken te proberen houden. Helaas resulteert dit in de praktijk vaak tot ontslagen waardoor steeds meer mensen (zeker degene die specifiek zijn opgeleid voor een bepaalde job) in de problemen komen. Ondanks het feit dat het voor bedrijven inderdaad wenselijk kan zijn om te besparen op de personeelskost zijn er toch ook nadelen verbonden aan deze keuze. Op deze pagina proberen we dan ook samen met u uit te zoeken of besparen op de kosten van het personeel in de praktijk wel echt altijd interessant is.

Waarom proberen bedrijven zoveel mogelijk te besparen op personeel?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de reden waarom bedrijven vandaag de dag zoveel mogelijk uit de kast halen om te besparen op de kosten van hun personeel. In principe zijn er twee redenen die hiervan aan de basis liggen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 1. Vaak moet er een stevig loon worden uitbetaald aan (hoger opgeleide) personeelsleden;
 2. Niet alleen het loon, maar ook de bijkomende sociale lasten zijn voor veel bedrijven zwaar om dragen;

Het mag dan ook in de praktijk niet worden vergeten dat er voor personeel eigenlijk niet één, maar wel twee verschillende soorten kosten dienen te worden betaald. Samen lopen deze kosten behoorlijk hoog op en dat is dan nog zonder eventuele bijkomende voordelen die in natura worden ontvangen. Het bekendste voorbeeld op dit vlak is uiteraard de bedrijfswagen. Ook een smartphone (inclusief abonnement) is een vaak voorkomend voordeel in natura.

Waarin schuilt de meerwaarde van personeel?

Bovenstaande informatie toont aan dat er wel degelijk heel wat te zeggen valt over de besparingsmaatregelen die bedrijven treffen met betrekking tot hun personeel en het personeelsbestand. Dit gezegd zijnde is het zo dat er ook niet mag worden vergeten dat er ook een niet onbelangrijke meerwaarde schuilt in personeel. Het gaat hierbij onder meer om de volgende voordelen:

 1. Mensen werken nog steeds compleet anders dan machines;
 2. De kennis waar personeel over beschikt is uniek;
 3. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd met het personeel;
 4. Op mensen kunt u bouwen voor een langdurige samenwerking;
 5. Voor elke functie kan er een specifiek personeelslid worden gevonden;

Menig aantal verschillende functies die binnen een bedrijf ingevuld dienen te worden kunnen in principe louter en alleen gedaan worden door ervaren vakmensen. Deze posities zijn dan ook niet in te vullen door machines of computers. Dit zorgt er in de basis voor dat er altijd nood is aan bepaalde (geschoolde) personeelsleden. Bovendien is het een grondige misvatting dat machines of computers op termijn alle mensen binnen de professionele sector zullen kunnen vervangen.

Innovatie brengt ook nieuwe noden op vlak van personeel met zich mee

Het is een feit dat machines de taak van heel wat mensen kunnen overnemen. Dat gezegd hebbende is het echter ook zo dat er daardoor weer nieuwe jobs worden gecreëerd. Heel wat systemen waar in bedrijven of fabrieken gebruik van wordt gemaakt zijn immers vrij complex. Deze complexiteit vereist in de praktijk als vanzelfsprekend een bepaalde kennis. Voor deze kennis zijn dus weer geschoolde mensen vereist. Dit is een factor waar welk bedrijf rekening mee moet houden. Het volledig vervangen van al het personeel is dan ook zeker niet mogelijk.

Hoe kunnen de kosten voor het personeel gedrukt worden?

Er bestaan in de praktijk verschillende mogelijkheden om de personeelskost binnen een bedrijf te kunnen drukken zonder dat er daarvoor ontslagen moeten vallen. Deze mogelijkheden worden binnen het bedrijfsleven eigenlijk nog vaak veel te weinig benut. Concreet gaat het hierbij om de volgende zaken:

 1. Schakel de juiste mensen in voor de juiste job;
 2. Zorg er voor dat je personeel gemotiveerd is en blijft;
 3. Behoud altijd het overzicht over je personeelsbestand en beleid;

Wilt u voorkomen dat u in de praktijk geconfronteerd wordt met overbodige kosten voor wat uw personeel betreft? In dat geval moet u zich eigenlijk twee vragen stellen. Het gaat hierbij om de volgende:

 1. Aan welke personeelsleden heeft uw bedrijf echt nood?
 2. Hoe kunt u, uw personeel tevreden en zo productief mogelijk houden?

Het antwoord op deze beide vragen zorgt er voor dat u in de praktijk altijd bent verzekerd van niet alleen zo laag mogelijke personeelskosten, maar ook van een zo optimaal mogelijke productiviteit. Zo slaat u twee vliegen in één klap.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer