Home Legal Tijdig beschermen van ideeën is heel belangrijk voor start-ups

Tijdig beschermen van ideeën is heel belangrijk voor start-ups

Door Scott van Ede
Tijdig beschermen van ideeën is heel belangrijk voor start-ups

Start-ups hebben vaak heel goede ideeën en besteden veel tijd en geld om ze te ontwikkelen. Ze innoveren en ze hebben grote ambities, maar ze vergeten al eens dat ze hun idee tegen copycats moeten beschermen. En dat is echt niet onbelangrijk, want het zou niet het eerste goede idee zijn dat wordt ‘gestolen’. Gelukkig zijn er heel wat goede manieren om ideeën te beschermen, zoals een patent of een octrooi. Het belangrijkste advies: bescherm je innovatie vooraleer het te laat is.

Automatisch een beperkte bescherming

Het is niet alsof start-ups helemaal geen bescherming genieten. Sommige intellectuele eigendomsrechten ontstaan namelijk automatisch. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat wanneer een werk van een auteur origineel is en al een concrete uitdrukkingswijze heeft.

Daarnaast geniet ook de handelsnaam enige bescherming. Dit wil zeggen dat een ander bedrijf in dezelfde regio of dezelfde branche niet zomaar dezelfde handelsnaam kan aannemen. In een andere branche of een andere regio kan dit wel. Bovendien is een handelsnaam (de naam van een onderneming) nog geen merknaam. Een merknaam geniet dus geen bescherming tot wanneer je zelf actie onderneemt.

Van merkbescherming tot een octrooi

Hoewel er dus zonder actie te ondernemen al enige bescherming is, is deze bescherming toch heel beperkt. Bovendien vallen ideeën hier bijvoorbeeld nooit onder. Daarom moet je het een en ander doen om je goede ideeën te beschermen. Een merknaam kan je bijvoorbeeld laten registreren als het nog niet voorkomt in het Merkenregister. Er gelden bovendien nog een aantal andere voorwaarden, maar een IE-expert kan je hierin begeleiden. Bovendien zal een IE-expert, vaak tevens een octrooibureau, je adviseren over de registratie als een Beneluxmerk, een Uniemerk of een internationaal merk. Weet wel dat hoe ruimer de bescherming is, hoe duurder het allemaal wordt.

Het eigenlijke idee zal je via een octrooi beschermen. Met een octrooi kan je voorkomen dat een ander bedrijf je uitvinding exploiteert. Aan zo’n octrooi zijn er opnieuw voorwaarden verbonden. Zo moet het berusten op een uitvinderswerkzaamheid, moet de uitvinding nieuw zijn en moet het industrieel toepasbaar zijn. Hier is er de keuze voor een Belgisch octrooi, een Europees octrooi of een internationaal octrooi. En ook hier geldt dat een ruimere geografische bescherming duurder is. Het verkrijgen van een octrooi is behoorlijk complex en daarom is het aan te raden om een beroep te doen op een octrooibureau.

Voorkom dat anderen met je ideeën gaan lopen

Voorkom dat anderen met je ideeën gaan lopen

Een aandachtspunt is de nieuwheidsvereiste. Als een idee niet nieuw is, dan kan er ook geen octrooi worden toegekend. Deze nieuwheidsvereiste wordt heel strikt geïnterpreteerd en daarom is het belangrijk dat ideeën niet vooraf uitlekken. Ook juridisch heeft dit een aantal gevolgen. Zo zijn er maar beter uitgebreide geheimhoudingsclausules in overeenkomsten met derden te vinden. Ook bij personeel is het belangrijk om geheimhoudingsverplichtingen op te leggen, maar denk ook aan niet-concurrentiebedingen of bedingen waarbij het personeel afstand doet van de auteursrechten die in de uitoefening van hun functie ontstaan.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer