Home Marketing De drie valstrikken van traditionele marketing

De drie valstrikken van traditionele marketing

Door admin

Het voeren van promotie is iets wat voor bedrijven en winkels uiteraard van cruciaal belang is. Alleen op deze manier kunnen ze hun dienst of product onder de aandacht van hun doelgroep brengen. Dat lijkt op het eerste zicht eenvoudig, maar in de praktijk zijn er ook wel eens wat hindernissen aan verbonden. Door het inzetten van marketing is het echter mogelijk om zeer efficiënt de gewenste doelgroep te bereiken… althans niet altijd. Neem nu bijvoorbeeld traditionele marketing. Aan deze vorm van marketing zijn best wel enkele belangrijke valstrikken verbonden waar u rekening mee moet houden? We laten u er kennis mee maken hier op deze pagina.

1.) De resultaten van traditionele marketing zijn eigenlijk niet of nauwelijks te meten

De eerste valstrik waar u mee geconfronteerd kunt worden bij traditionele marketing heeft betrekking tot het feit dat de resultaten niet of nauwelijks meetbaar zijn. Uiteraard is het mogelijk om bijvoorbeeld de impact van een bepaalde reclamecampagne op producten of diensten te monitoren, maar concrete cijfers zijn niet of nauwelijks te verkrijgen. Gaat u een bepaalde marketingcampagne opzetten voor een specifiek product en wilt u een monitoring van de verkoopcijfers aanvragen? Dan is dat doorgaans uitsluitend mogelijk wanneer er daarvoor bepaalde extra kosten worden gemaakt. Het spreekt evenwel voor zich dat dit het rendement van uw marketingcampagne aanzienlijk kan beïnvloeden.

Het feit dat de impact van een traditionele marketingcampagne niet of nauwelijks meetbaar is zorgt er voor dat u op verschillende vlakken een sprong in het diepe waagt. Dit niet in het minst op vlak van het financiële. In vergelijking met online marketingcampagnes is traditionele campagnevoering heel wat duurder. Dit zorgt er voor dat er meer financiële middelen voor zijn vereist terwijl er niet of nauwelijks sprake is van een meetbaar rendement. Dit is dus zeker en vast iets om bij stil te blijven staan bij het voeren van traditionele marketing.

2.) Traditionele marketing is tegenwoordig veel minder populair

Een tweede valstrik om rekening mee te houden bij traditionele marketing is dat ze tegenwoordig niet meer zo populair is. Menig aantal bedrijven zijn inmiddels nagenoeg volledig overgestapt op online marketing. Dat omwille van verschillende redenen, namelijk:

  1. Online marketing is veel flexibeler dan traditionele marketing;
  2. De kosten bij online marketing liggen gevoelig lager;
  3. Er kan een veel grotere, meer specifieke doelgroep worden bereikt;

Voor traditionele marketing geldt dat er eigenlijk maar weinig flexibiliteit voor bestaat. Een advertentiecampagne wordt op voorhand gepland en moet bijgevolg precies op de geplande manier worden uitgevoerd. Tussentijds bijsturen is dus niet mogelijk. Dit ook niet wanneer de resultaten in eerste instantie tegenvallen. Dat is wel het geval wanneer u er voor kiest om een beroep te doen op de mogelijkheden die online marketing met zich meebrengt.

Bereik precies die doelgroep die voor u van belang is

Misschien nog wel de belangrijkste valstrik waarvan sprake is bij traditionele marketing heeft betrekking tot het feit dat het onmogelijk is om de doelgroep te sturen. Uiteraard kunt u een traditionele marketingcampagne binnen een bepaalde, specifieke regio houden, maar daar is dan ook veel mee gezegd. Voor online marketing geldt echter dat er ongelofelijk veel verschillende mogelijkheden worden aangeboden om een campagne te personaliseren. Op deze manier bereikt u precies die doelgroep die voor u het meest van belang is.

3.) De kosten voor traditionele marketing liggen vaak erg hoog

Het derde nadeel hebben we eigenlijk eerder op deze pagina reeds aangekaart. Het is dan ook zo dat de kosten bij traditionele marketing aanzienlijk hoger liggen in vergelijking met het prijskaartje van online marketing. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat traditionele marketing zich nog steeds hoofdzakelijk richt op gedrukte evenals beeldende pers. Een advertentie in een krant of een magazine plaatsen kost u echter al snel een behoorlijke duit… en dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten die zijn verbonden aan reclame op radio en / of televisie.

Bovenstaande zorgt er voor dat traditionele marketing voor startende of kleine bedrijven vaak helemaal geen optie is. Dat geldt zeker wel voor online marketing. Wanneer er dus met andere woorden slechts een beperkt bedrag voor handen is, is het altijd interessanter om te kijken in de richting van online marketing in plaats van traditionele marketing. Hou hier dus zeker rekening mee.

related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteer Lees meer