Probleem op deze pagina?

Vlaams Innovatienetwerk

Recentste versie: 62
U ziet versie 62 (Vorige versie)

Het Vlaams Innovatienetwerk bundelt de expertise van de kenniscentra die diensten kunnen leveren voor bedrijven in Vlaanderen. Het netwerk wordt gecoördineerd en ondersteund vanuit het IWT. De netwerkleden omvatten alle organisaties die betrokken zijn in een of meerdere projecten uit het zogenaamde VIS programma alsook hun medewerkers die in die projecten betrokken zijn en daarnaast ook andere organisaties/kenniscentra die al of niet in door het IWT-gesteunde projectvormen betrokken zijn maar alleszins expertise te bieden hebben rond innovatie aan de Vlaamse bedrijven. Deze website biedt een online ondersteuning voor de netwerkleden en voor de Vlaamse bedrijven.

Voor de netwerkleden worden sedert 2008 kennismakings- en netwerksessies georganiseerd VIN voor VIN. Een 80-tal netwerkleden grijpt die kansen om de andere netwerkleden beter te leren kennen.

Het Vlaams Innovatienetwerk heeft een eigen logo dat door de netwerkleden ook in hun communicatie wordt gevoerd. U kan dit logo hieronder downloaden in twee formaten:

- voor electronisch gebruik Logo Innovatienetwerk jpg

- voor gebruik in drukwerk Logo Innovatienetwerk eps

Het Vlaams Innovatienetwerk heeft ook een eigen website, namelijk http://www.innovatienetwerk.be en die bent u momenteel aan het bezoeken. Een handleiding voor gebruik van deze website kan u in twee delen hier downloaden:

- handleiding deel 1 - handleiding deel 2

De website van het Vlaams Innovatienetwerk biedt de netwerkleden een reeks online community tools die op web2.0 leest geschoeid zijn. Naast de root-website zijn er ook een aantal afgeleiden hiervan die gebruikt worden voor deelgroepen van het [Vlaams Innovatienetwerk]], deze deelnetwerken kunnen al of niet publiek toegankelijk zijn. Ze zijn terug te vinden in het dropdownlijstje dat links bovenaan de webpagina’s te vinden is. In dat lijstje vindt men steeds die deelnetwerken terug die op dat moment voor de bezoeker in kwestie bereikbaar zijn.

Sleutelwoorden

Categorieën

Het VIN