Probleem op deze pagina?

Startpagina

Recentste versie: 24
U ziet versie 24 (Vorige versie)

Deze wiki telt momenteel 134 artikels over innovatie. Het is de bedoeling dat deze wiki uitgroeit tot de VIN-encyclopedie rond Innovatie. Als netwerklid kan u de wiki editeren en kan u onze wiki verrijken.


Wat doet het IWT rond innovatie

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie is een overheidsagentschap opgericht in 1991 door de Vlaamse regering, voor de ondersteuning van technologische innovatieprojecten in Vlaanderen.

Hiervoor beschikt het IWT over verschillende financieringsinstrumenten waarmee het jaarlijks zo’n 250 miljoen euro financiële steun verleent, zowel aan bedrijven als aan onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren. Daarnaast is er ook dienstverlening aan de Vlaamse bedrijven op het gebied van technologietransfer, partner search, voorbereiding van projecten in Europese programma’s, enz.

Het IWT heeft ook een belangrijke coördinatie-opdracht die doelt op een hechte samenwerking van alle actoren in Vlaanderen die met technologische innovatie bezig zijn: deze actoren zijn verzameld in het Vlaams Innovatienetwerk. Mede door deze activiteiten bouwt het IWT zich uit tot een kenniscentrum inzake O&O en innovatie in Vlaanderen.

Tenslotte heeft het IWT een belangrijke taak bij de voorbereiding en het beheer van de innovatie-initiatieven van de Vlaamse regering. Meer.