Probleem op deze pagina?
  

Maatschappelijke impactevaluatie


Filter op: Projecten Geen filter

Project

Project: Actie-onderzoek: maatschappelijke impact van ondernemingen en organisaties zichtbaar en valoriseerbaar maken

Het project heeft als algemeen doel om ondersteunende inf...