Probleem op deze pagina?

Project: Non-contact ultrasoon testen van materialen met hoge akoestische impedantie

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/12/2004
01/12/2006
24 Maanden

De opgedane kennis rond een industrieel contactloos ultrasoon scansysteem zal op ruimere schaal verspreid worden binnen tal van sectoren. Men zal hiervoor samenwerken met o.a. VKC (kunststofsector), WTCM of Clusta (metaalsector) alsook met het Innovatiecentrum West Vlaanderen. Ook zal de onderzoeksgroep de resultaten bekendmaken door de organisatie van seminaries, bekendmaking via de website van de onderzoeksgroep, en door publicatie in sectoriele magazines en internationale vakbladen. De aandacht zal voornamelijk gaan naar het kenbaar maken van de mogelijkheden geboden door het non-contact ultrasoon testen van materialen met hoge akoestische impedantie. Een geslaagd concept voor een contactloze ultrasone scanner biedt immers ruime mogelijkheden voor tal van materialen. Aangezien de vereiste modules en componenten voor de scanner uiteindelijk op maat van een potentiële toepassing zullen moeten geconstrueerd worden, zal dit pas na afloop van het project mogelijk zijn, en dit op basis van een bilaterale overeenkomst met een industriële partner, eventueel gekoppeld aan een innovatieproject.

Het profiel van de leden van de gebruikerscommissie is zeer uiteenlopend: de bedrijven situeren zich in de metaal-, kunststof-, composieten- en houtverwerkende nijverheid. De rode draad is de verbetering van de kwaliteitsbewaking, meer bepaald de introductie van de non-contact ultrasone techniek. Ongeacht de bedrijfsactiviteit staat de interesse in de innovatieve mogelijkheden van de nieuwe techniek centraal en het verwerven van inzicht in de voordelen die een implementatie van deze techniek met zich kan meebrengen.

ATCOMEX COMPANY; BEKAERT-BTC; BUGGENHOUT-VANDERSTRAETEN; COMPOSITTRAILER; KULeuven-KULAK-IRC; LUDY MACHINERY

Het hoofdobjectief van dit project is het ontwerp en de constructie van een non-contact ultrasoon meetsysteem dat de inspectie van (lokaal) vlakke materialen toelaat bij zowel loodrechte als schuine inval en de toepassing van de meettechniek op de detectie en visualisatie van fouten in materialen met een hoge akoestische impedantie, zoals metalen, hout, kunststoffen en composieten. Het belangrijkste technische probleem dat hierbij een oplossing dient te krijgen, is de zo geautomatiseerd mogelijke bepaling van optimale ultrasone frequentie en instralingshoek en de daarbij horende laterale verplaatsing tussen zender en ontvanger. Het ontwerp van de meetopstelling omvat tevens de ontwikkeling van de nodige randelektronica en van software voor de registratie en visualisatie van gedetecteerde fouten en statistische gegevensverwerking. In het tweede gedeelte van het project wordt de technologie op laboratoriumschaal toegepast op testvoorbeeldenvoornamelijk aangebracht door de bedrijven die deelnemen in de gebruikerscommissie. De opgedane ervaring moet tenslotte leiden naar de conceptuele uitwerking van een industrieel on-line ultrasoon non-contact inspectiesysteem m.b.t. de volgende applicaties:
-foutendetectie in massieve (lokaal vlakke) materialen
-monitoren van de kwaliteit van een verlijming of hechting van vlakke materialen
-opsporen van variaties van een coatingdikte
-inspectie van een vlakke lasnaad

Het innovatieve van de inspectiemethode ligt op de volgende vlakken:
-het testen van het materiaal gebeurt volledig contactloos en in lucht, dit in tegenstelling tot conventionele ultrasone contact- en immersietechnieken;
-de techniek is volledig veilig voor milieu en mens, dit in tegenstelling tot röntgensystemen of andere systemen gebaseerd op ioniserende straling.
-de techniek is grotendeels complementair aan de mogelijkheden van visiesystemen.

-

-

Katholiek Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Doorniksesteenweg 145 B-8500 KORTRIJK
056/26.41.20
Neen
Erik Blomme
Frederik Wouters (Verhaert New Products & Services), Kurt Peys, David Couvreur (No-Noise), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Jan Verhasselt (Yazzoom BVBA), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on