Probleem op deze pagina?

Project: Optimalisatie en kwaliteitsborging van GRB-bijhouding: ontwikkeling van tools ten behoeve van een semi-automatisch landmeetkundig en grafisch proces

SBO: Strategisch Basis Onderzoek (opvolger van GBOU)
01/09/2004
01/09/2006
24 Maanden

AQUAFIN; BNS ENGINEERING; CGS; GEOXYZ; GOEN J.; IRTAS; METAE; NETMANAGEMENT; SCHOUKENS; TECCON; TENSEN & HUON NOORD; VLM-OC GIS

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografische databank met topografische en administratieve referentiegegevens die de vraag naar grootschalig kaartmateriaal vanwege Vlaamse administraties op verschillende niveaus, openbare instellingen, nutsbedrijven,... moet beantwoorden. De databank wordt d.m.v. karteringsprojecten door gespecialiseerde bedrijven tegen 2014 gebiedsdekkend gerealiseerd. Voor het bijhoudingsproces (het verzekeren van de actualiteitswaarde van de gegevens), zal o.m. gebruik gemaakt worden van "as-built"-plannen die door landmeters voor nutsbedrijven, gemeentelijke overheden,... opgemaakt worden. De inbreng van de landmeter bij deze bijhouding is dus essentieel. De procesanalyse en -begeleiding voor de integratie van geïsoleerde bijhoudingsmetingen in het bestaande GRB is de hoofddoelstelling van dit project.
Deze doelstelling bestaat uit volgende deeldoelstellingen:
- Een analyse van het bijhoudingsproces die aan de hand van praktijkgevallen alle probleemsituaties, beslissingen en handelingen beschrijft. Deze analyse zal de neerslag zijn van concrete ervaring met de beslissingsregels die momenteel uitgewerkt worden en zal toelaten deze regels waar nodig bij te sturen.
- De uitwerking van een software-applicatie met integratie van de beslissingsregels. Dit zorgt voor de nodige diepgang in de studie en voor een concreet projectresultaat dat voor vorming en opleiding, maar ook als concreet werkmiddel voor de KMO's gebruikt kan worden. De parallelle ontwikkeling van de toepassing in bestaande CAD-software behoort eveneens tot de doelstellingen. Geïnformatiseerde KMO's kunnen dit projectresultaat op korte termijn integreren in hun bestaande processen.
- De beschrijving van het proces en van de context op een didactische wijze in een zelfstudiepakket, dat zowel bruikbaar is voor de vorming van nieuwe landmeters aan de hogescholen, als voor de bijscholing van landmeters.
- De communicatie en samenwerking tussen de landmeterswereld, de Vlaamse overheid en de hogescholen bevorderen in een concreet samenwerkingsproject.
- Dit project moet bijdragen aan de technologische overgang van analoge plannen naar GIS-databanken in de landmeterswereld, zowel voor hogeschoolstudenten als voor beroepsactieve landmeters.
Dit project zal de landmeters voorbereiden op het grote aantal bijhoudingsmetingen dat vanaf 2007 in het kader van de GRB-bijhouding moet uitgevoerd worden en de drempel tot deelname aan deze activiteiten voor KMO's verlagen.

-

-

Guido Kips
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Campus Rabot
Gebroeders Desmetstraat 1 B-9000 GENT
09/265.86.12
Neen
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on