Probleem op deze pagina?

Project: Evaluatie en optimalisatie van de eigenschappen van compost voor gebruik in potgrond

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2002
01/10/2004
24 Maanden

Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent; ESSENT MILIEU MECHELEN N.V. (voorheen COMPOBEL NV); DE BREE CLEANING NV; De Winter NV; IGEAN; IGEMO; Intercommunale Maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk; Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen; IVVVA; PELTRACOM POTGROND DIVISIE NV; RENDAPART NV; Stercompost; VANCOPPENOLLE; Vlaamse Compostorganisatie VZW

Alle gangbare potgronden ten behoeve van de beroepstuinbouwers bestaan hoofdzakelijk uit turf, gewonnen uit natuurlijke veengebieden vooral gesitueerd in Ierland, de Scandinavische landen en Duitsland. Veel veengebieden verkeren echter in een zo precair dynamisch evenwicht dat zelfs heel kleine veranderingen in de milieuomstandigheden kunnen resulteren in aanzienlijke wijzigingen en ecologische schade. Geschat wordt dat in Vlaanderen een jaarlijkse hoeveelheid geproduceerd wordt van +/- 1 miljoen m³ potgrond op basis van veen geproduceerd wordt en dat potgrond gemiddeld meer dan 1000 BEF per m³ kost. Gezien zijn vergelijkbare eigenschappen biedt het gebruik van groencompost een duurzaam ecologisch en bovendien financieel gunstig alternatief.

De potgrondproducent én de beroepsgebruiker dienen echter overtuigd te worden van de hoogwaardigheid en duurzaamheid van groencompost voor dergelijke toepassing. In het kader van dit project zal hieromtrent volgend onderzoek uitgevoerd worden :
* onderzoek naar de impact van bijmenging van groencompost van verschillende kwaliteit en samenstelling (seizoengebonden) in potgrond, t.o.v. standaardpotgrond, naar gewasproductie en -kwaliteit toe a.d.h.v. statistisch verantwoorde potproeven. Dit zal gebeuren na een voorafgaande grondige controle van de gebruikte grondstoffen volgens de geldende kwaliteitsnormen;
* opvolging van de inhoud en het verloop aan voedingsstoffen, i.e. voor, tijdens en na de opkweek, via gedetailleerde analyse uitgevoerd op het CTO - Hogeschool Gent;
* karakterisering van de fysische eigenschappen van de standaardpotgronden en de mengsels van de substraten aan het Laboratorium van Plantenvoeding;
* aflijnen van kwaliteitscriteria die voor toepassing van compost in professionele potgrond belangrijk zijn: vrijstelling van minerale stikstof in de gebruikte substraten; 'rijpheid', respiratiewaarden, C/N-verhouding, nitraat-ammoniumverhouding; verband met gewasgroei, afbraak, mineralisatie,....; 'fytotoxiciteit'; samenstelling en zoutgehalte (geleidbaarheid) van groencompost; kwaliteit van potgrond na bijmenging in verschillende proporties (verdunning);
* economische interpretatie en evaluatie van de bekomen resultaten.
De potproeven zullen gebeuren in samenwerking met de betrokken potgrondproducenten, compostbedrijven, Vlaco en de potgrondgebruikers in de tuinbouwsector. Telers van pot- en kuipplanten, boomkwekerij- en containerteeltbedrijven zullen in een later stadium gecontacteerd worden voor demonstratieproeven. Het voorgestelde onderzoek zal het imago van groencompost als secundaire grondstof opwaarderen en een stimulans zijn voor het gebruik ervan in potgrond als alternatief voor turf.

-

zie website Vlaco : www.vlaco.be

prof.dr.ir. Omer Mekers
Hogeschool Gent, Campus BME/CTL
Voskenslaan 270 B-9000 GENT
09/244.79.31
Ja
Bruno Gobin
Franky Coopman, Kurt Peys, Johan De Beule (PRONAT BVBA), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on