Probleem op deze pagina?

Project: Innovatief lassen van Aluminium legeringen - Friction Stir Welding en Hybrid Laser Welding

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2004
01/01/2006
24 Maanden

Het project beoogt in eerste instantie de opbouw van basiskennis betreffende twee nieuwe lasprocessen, namelijk "Friction Stir Welding" (FSW) en "Hybrid Laser Welding" (HLW), met veel mogelijkheden voor het sneller, foutloos en dus meer economisch verbinden (lassen) van aluminium en aluminiumlegeringen met hoge sterkte. De kennis voor het toepassen van deze veelbelovende lasprocessen is momenteel in handen van zeer grote, niet Vlaamse industriële firma's, welke belangrijke uitgaven hebben gedaan in onderzoek en ontwikkeling met confidentieel karakter. Momenteel heeft men nog geen enkele industriële ervaring met FSW en HLW in Vlaanderen. Eer één van deze processen in de industrie kan geïntroduceerd worden is het noodzakelijk dat, omwille van de hoge investeringskosten, het specifieke proces goed gekend is voor de geviseerde toepassing. Het voorgestelde project heeft dan ook als belangrijkste doelstelling de processen te leren kennen en de mogelijkheden ervan aan te tonen voor het lassen van Aluminium en Aluminium legeringen in de bedrijven. Het is de bedoeling om in dit project : - gerichte "knowhow" te verwerven van beide processen en van de diverse invloedsfactoren die een rol spelen voor het bereiken van de gewenste eigenschappen van de gelaste verbinding (sterkte, taaiheid, vermoeiingsweerstand, corrosieweerstand…). - de lasprocessen verder te optimaliseren door het verhogen van de flexibiliteit en productiviteit. De gerealiseerde lasverbindingen zullen volledig worden gekarakteriseerd (metallurgisch, mechanische eigenschappen, eigenspanningen, corrosie enz.) en er zal ook een kostenbaten analyse uitgevoerd worden. - de bekomen laboratoriumresultaten om te zetten in industriële toepassingen en het gebruik van de nieuwe lasprocessen te stimuleren in de KMO's. - de mogelijkheden van beide processen met elkaar te vergelijken alsook met de klassieke booglasprocessen (MIG - TIG..) en dit zowel op het gebied van kwaliteit van de gelaste verbindingen als economische rentabiliteit. - in een laaatste fase van het project: demonstratiestukken te fabriceren welke representatief zijn voor potentiële industriële toepassingen.

De doelgroep betreft een groot aantal bedrijven (transportsector, lucht- en ruimtevaart, silo- en tankbouw, gieterijen, machinebouw, aluminium producenten, extrudeurs… ) dikwijls KMO's, die veelal ook sterk op de exportmarkt gericht zijn. In ons land zijn er meer dan 1.050 bedrijven geheel of gedeeltelijk betrokken bij de productie en vooral verwerking van aluminium, en dit betekent meer dan 15.000 arbeidsplaatsen (waarvan max. 1/3 bij de grote bedrijven). Aan het project zullen 32 bedrijven en instellingen actief deelnemen in de gebruikerscommissie. De doelgroep heeft nood aan sneller en meer economisch produceren, wil het niet verplicht worden om te gaan produceren in lage loonlanden. Innovatiepotentieel De manier van produceren/lassen van aluminium is in de desbetreffende sectoren gedurende de laatste 20 jaar quasi niet gewijzigd. Toch is men nu meer en meer verplicht om naar volautomatische lasprocessen over te stappen om een hoger rendement te halen en ook omwille van het tekort aan goede lassers. De resultaten van dit project zullen bepalend zijn voor het al of niet overschakelen naar het innovatieve FSW en/of HLW. Dit betekent niet noodzakelijk dat veel bedrijven beslissen te investeren in de onderzochte technieken, maar wel dat de beslissingen correct gebeuren. De aanvragers verwachten na 4 jaar 5 bedrijven welke één van de innovatieve lasprocessen (FSW - HLW) zullen toepassen. Het project zal leiden tot een rendementsverhoging bij het lassen van aluminium en zijn legeringen, en dus tot kostenverlagingen voor de bedrijven die aluminium verwerken/lassen. Tevens zal het project resulteren in een verbeterde en meer gegarandeerde kwaliteit wat de concurrentiepositie van de bedrijven uiteraard verder verstevigt.

-

-

UCK, Faculté des Sciences Appliquées, VITO
Belgisch Instituut voor Lastechniek (Anja Buyse)
Belgisch Instituut voor Lastechniek
Sint-Pietersnieuwstraat 41 B-9000 GENT
09/264.32.66
Neen
François Stassijns
Solderen en lassen
Koen Faes , Ria Bruynseels, Kurt Peys, Fleur Maas, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Wilfried Ostes (HEGO), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.bil-ibs.be
Share this on