Probleem op deze pagina?

Project: Gebalanceerde en stuurbare ventilatiesystemen voor een gezond binnenklimaat in woningen, appartementen en schoolgebouwen met een zo laag mogelijk energieverbruik.

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2002
01/10/2004
24 Maanden

AEC-SMT Groep NV Beerten; ATIS NV; Axima Services NA; DAIDALOS Bouwfysisch Ingenieursbureau BVBA; Gea Happel; Ingenium; J.E. STORK VENTILATOREN NV; KULeuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen; REUS NV; RUCON VENTILATOREN NV; STIEBEL ELTRON BVBA; HP BVBA; Trox; Testo NV; Thermad-Brink; Ubbink; Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

De trend naar energie-efficiëntere gebouwen en een hogere luchtdichtheid maakt dat voor het waarborgen van de kwaliteit van het binnenklimaat er meer performante ventilatiesystemen dienen te worden gebruikt. Geavanceerde ventilatie met warmteterugwinning, maar ook kwalitatief hoogwaardige natuurlijke ventilatie en hybride systemen kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Het project richt zich vooral op het toepassen en ontwikkelen van strategieën, principes en protocollen ter verbetering en beheersing van de prestaties van ventilatiesystemen. Dit project focust op de ventilatie van woningen, scholen en appartementen vanuit de perceptie van de diverse actoren (opdrachtgever, architect, studiebureau, aannemer, installateur, onderhoudsbedrijf, fabrikant, gebruiker en opleidingscentra).

Vertrekkend van het marktaanbod aan 'Hoog Rendement’ – ‘Warmte Terug Winning’-toestellen (HR-WTW)' worden de courant gebruikte ventilatieconcepten voor gebouwen onderzocht (balansventilatie, natuurlijke ventilatie, natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging,...).Drie demonstratieopstellingen: balansventilatie voor (1) een woning, (2) een leslokaal en (3) een appartementsgebouw moeten ons toelaten om de 'kwaliteitsprestaties' van een HR-WTW-ventilatiesysteem gedurende een jaar in reële werkingsomstandigheden te registreren en te evalueren.Voor optimaal ontwerp, berekening en resultaatvoorspelling wordt beroep gedaan op bestaande simulatiepakketten.

-

www.pubdenayer.wenk.be/ventilatie/Afsluitende studiedag in september 2004. De gebruikerscommissie kan on line de projectvorderingen volgen. De goedgekeurde resultaten zullen beschikbaar zijn op de website en na afloop van het project op cd-rom.

http://www.denayer.be
ing. Willy Van Passel
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 B-2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
015/31.69.44
Neen
Ibrahim Demir (Eco-Max), Kurt Peys, Werner Schmit (Elverdo Services bvba), Marlies Van Holm (Bureau Bouwtechniek), Rob Van Lommel (Innostep), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Bram Schietgat (Ingenium nv), Bertrand Deroisy, Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on