Probleem op deze pagina?

Project: Uitbreiding van VLAMEK met een module sanitair warm water bereiding.

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2002
01/09/2004
24 Maanden

CONFEDERATIE BOUW; Informazout; J.L. MAMPAEY BVBA; Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden; TECNO BOUW vzw; VAILLANT NV; VAMA-C; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); WEISHAUPT; BUDERUS

Veel olie- en gasketels in de Vlaamse woningen hebben een slecht rendement omwille van diverse redenen: een gebrekkige werking door ouderdom al dan niet in combinatie met slecht onderhoud, een slechte benuttingsgraad door een overdimensionering van het geïnstalleerd vermogen en het ontbreken van isolatie. Telkens veroorzaakt dit energieverspilling en onnodige belasting van het milieu.Om de vervanging van een oude door een modernere verwarmingsinstallatie correct te kunnen beoordelen ontwikkelde de VITO in het kader van een Europees SAVE-project het rekenprogramma Vlaamse Methode voor Ketelvervanging (VLAMEK). Met VLAMEK is het mogelijk om de economische (kostenbesparende), energetische (energiebesparende) en ecologische (milieubesparende) effecten te bestuderen.Uit de testresultaten bij een dertigtal installateurs bleek er een nood te zijn aan een module “sanitair warm water” en aan een beter bestandsbeheer.

Aangezien bij de installateurs de behoefte aan een rekenmodel met bijhorende opleiding groot is zal tijdens dit project een module "sanitair warm water", gekoppeld aan het huidige VLAMEK, worden ontwikkeld. VLAMEK wordt ook verbeterd qua bestandsbeheer zodat een vergelijking van oude en nieuwe installaties op economisch, energetisch en ecologisch vlak mogelijk wordt. De technologie zal overgedragen worden in een twee- of driedaagse opleiding aan installateurs. De opleiding is een combinatie van theoretische kennisoverdracht, praktische demonstraties en individuele oefeningen. Verwarmingsexperts worden zo bijgeschoold tot energie-adviseur, zodat zij op een verantwoorde wijze installaties kunnen beoordelen en de juiste keuzes maken.

-

Eerste versie VLAMEKbis : september 2003 voor gebruikerscommissieTestcursus voor installateurs/opleidingscentras : februari 2004

Innovatiecentrum West-Vlaanderen vzw
Kleinhoefstraat 4 B-2440 GEEL
014/56.23.10
Ja
François Stassijns
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Natallia Palyshenkava (Matexi), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on