Probleem op deze pagina?

Project: Convergent interfacebeheer voor mechanisch ontwerpen

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2003
01/01/2005
24 Maanden

Innovatiedoel:
Dit onderzoek richt zich naar de Vlaamse lidbedrijven van Sirris, die aan productontwikkeling doen en waarbij er in hun producten een belangrijke mechanische component is. Deze bedrijven ondervinden het toenemend belang van modulair ontwerp en productplatformen. Cruciaal in modulair ontwerp is de robuustheid van de module-interfaces op mechanisch, elektrisch, energetisch en informatief vlak. Al te vaak veroorzaakt een ontwerpwijziging aan een interface kostelijke en tijdrovende wijzigingen aan andere modules. Interfacebeheer voor mechanische producten staat nog maar in een beginstadium (in vergelijking met “Component Based Development” in de ICT-industrie) en hier ligt de nood van vele Vlaamse KMO’s.

De doelstelling van dit project is om naar analogie met eenvoudige en succesvolle methodieken zoals FMEA, QFD of DFA een methodologie en een tool te ontwikkelen voor efficiënt interfaceontwerp. Een bijkomende innovatie is dat de methodologie zal gebaseerd zijn op concepten van convergerende ontwerptechnieken. Ondanks onvolledige informatie bij de definitie van de productarchitectuur, zal deze methologie een interface vastgeleggen en deze interfacedefinitie vernauwen naarmate de ontwikkeling van de gerelateerde modules vordert. Deze initieel zwakke koppeling helpt zo een ruime set van mogelijke ontwerpoplossingen gradueel te laten convergeren naar een finale oplossing. Door een hoge cohesie binnen een module en een minimale koppeling tussen modules vermijdt men bij ontwerpwijzigingen terugkoppelingen tussen modules en daalt de ontwerptijd van het gehele product.

Doelgroep:
De problematiek van interfacebeheer is vooral van toepassing op die bedrijven die producten ontwikkelen die uit meerdere modules zijn opgebouwd, b.v. voor investeringsgoederen zoals machines en uitrusting (sector mechanica en mechatronica) of consumentenproducten. Door het horizontaal karakter van het onderzoek wordt hierin een grote doelgroep bereikt. De potentiële doelgroep in Vlaanderen voor de technologietransfer van de resultaten volgens de Agoria-deelsectoren heeft een totale werkgelegenheid van 73.000 personen. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op KMO's uit de Agoria-sectoren waar productontwikkeling ook een belangrijke mechanische component heeft en richt zich niet naar interfacebeheer voor softwareontwikkeling. Een schatting zegt dat het gaat om ongeveer de helft, of zo'n 180-tal bedrijven (85 % KMO). Sirris beschikt over een representatieve lijst van de bedrijven.

Innovatiepotentieel:
Bedrijven die aan interfacebeheer doen, zullen onder meer volgende positieve effecten bekomen:
- de effectieve ontwikkelingstijd daalt;
- de doorlooptijd tijdens de ontwikkeling vermindert;
- de ontwikkelingskosten dalen;
- het bedrijf bekomt een toename van de winst.
Sirris verwacht dat de Belgische bedrijven die aan interfacebeheer doen een jaarlijkse besparing van 2% op de omzet kunnen realiseren. Dit alles moet leiden tot de versterking van het concurrentieel vermogen van de Belgische industrie.

Op korte termijn beoogt het project de volgende effecten:
- voor het Sirris: een verhoging van de reputatie als 'centre of excellence' in België inzake productontwikkeling; de beschikbaarheid van een concreet inzetbare methodiek voor interfacebeheer.
- voor de Belgische bedrijven: verhoogde bewustwording bij de Belgische bedrijven van de noodzaak van een interfacebeheer binnen het productontwikkelingsproces; introductie van interfacebeheermethodologie in de bedrijven waar de cases zijn uitgevoerd.
Via de contacten met andere kenniscentra moet het ook mogelijk zijn de Belgische industrie op een versnelde manier kennis te laten maken met de interfacebeheerproblematiek die op dit moment in het buitenland op een hoger niveau erkend en aangepakt wordt.
Op langere termijn overweegt Sirris, bij een succesvolle afloop van het project, misschien een transfer naar een commerciële partner voor de verdere ontwikkeling van het tool.

-

-

http://www.wtcm.be
Sirris (Jan Kempenaers)
Sirris - Vestiging Leuven
Campus Arenberg Celestijnenlaan 300 C B-3001 HEVERLEE (LEUVEN)
016/32.27.64
Neen
François Stassijns
Design and Modelling / Prototypes
Walter Auwers
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Christine Hardy (Pilipili nv), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on