Probleem op deze pagina?

Project: Foutcorrectie in draadloze systemen

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2002
01/10/2004
24 Maanden

Interuniversitair Micro-ElektronicaCentrum (IMEC) VZW; KULeuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen; BELINTRA NV; MINELEC NV; MYRIADE NV; OPTION INTERNATIONAL NV; TELKON NV

Draadloze digitale communicatie is een sterk evoluerende en groeiende markt. Bij draadloze transmissie is de kans op fouten echter hoog. Daarom worden de systemen voorzien van foutcorrectietechnieken. Hoewel foutcorrectie een theoretisch goed beschreven onderwerp is, betreft het hier een vrij abstracte en wiskundige materie waardoor het voor KMO's niet eenvoudig is de technieken efficiënt toe te passen in hun eigen ontwerpen. Het probleem situeert zich zowel op het vlak van de selectie van de meest geschikte foutcorrectietechniek als van de implementatie ervan.In het voorgestelde project wil men op beide aspecten ingaan en de beschikbare theoretische kennis omzetten in een voor KMO's direct bruikbare vorm. Zowel klassieke technieken zoals bvb. Convolutional Codes en Reed-Solomon als de zeer recente Turbo Codes zullen in dit kader bekeken worden.

Tijdens een eerste deel van het project zal een document opgesteld worden dat de KMO in staat moet stellen, in functie van zijn applicatie en kanaalparameters, snel te zien wat het te verwachten effect is van het toepassen van een bepaalde foutcorrectietechniek. Om hiertoe te komen zullen foutcorrectietechnieken, interleavingtechnieken en kanaalmodellen bestudeerd worden en zullen de nodige simulaties doorgevoerd worden. Een tweede deel van het project richt zich dan meer specifiek op de implementatieaspecten. Naast een studie van wat er commercieel beschikbaar is, zal hiertoe voor drie typische gevallen, aansluitend bij de noden van de betrokken KMO's, een implementatie van de gekozen foutcorrectietechniek gerealiseerd worden op digitale hardware (DSP, FPGA of microprocessor). De implementatieaspecten zullen besproken worden en er zal gekeken worden hoe de implementatie aangepast dient te worden in functie van een andere keuze van de parameters van het foutcorrectiealgoritme.

-

-

Katholieke Universiteit Leuven - Campus Gent
Gebroeders Desmetstraat 1 B-9000 GENT
09/265.86.14
Neen
Lieven De Strycker
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sam Lefebvre (Saleconix), Stany Denayer (Cassidian Belgium), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo), Kurt Gesquiere (voestalpine Sadef)
Share this on