Probleem op deze pagina?

Project: Real-time fruitdetectie en -kwalificatiesysteem.

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2002
01/09/2004
24 Maanden

B&A Development BVBA; BAERTS Fruitbedrijf; CORNELISSEN FRUIT; INGENIEURSBUREAU IRRI BVBA; JOHAN NICOLAI NV; KULeuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen; ROBOTECH BVBA; SORCO NV; VANHELLEMONT BVBA; WOUTERS Romain en CO Fruithandel NV

In dit project wordt het 'principale componenten'-algoritme, dat toelaat gezichten te detecteren in videobeelden en ontwikkeld werd door het labo PSI-VISICS van de KULeuven, toegepast om appels te detecteren. Het doel is dit algoritme te implementeren op een hardwarekaart zodat het kan ingebouwd worden in fruitpluk- en fruitsorteermachines. Deze kaart zal in staat zijn om op basis van een binnenkomend videosignaal, de positie van een appel in het beeld te detecteren samen met zijn grootte en zijn kwaliteit. De plukmachine maakt gebruik van de coördinaten van de appel en van de kwaliteitsgegevens om enkel appels boven een bepaalde kwaliteitsgrens te plukken. De appelsorteermachine maakt o.a. gebruik van de gegevens van de kwaliteit van de appel om deze te sorteren. Een demonstrator van een aangepaste fruitpluk- en fruitsorteermachine zal aan fruitkwekers en de fruitveilingen getoond worden.

Samengevat houdt het project een technologieverkenningsfase in van het algoritme, de technologievertaling hiervan in hardware voor toepassingen in de fruitteelt, en de technologieverspreiding naar de technologiebedrijven en de fruittelers.

-

Als referentiemateriaal om zowel de hardware als de software die ontwikkeld wordt in het kader van dit project te testen en te optimaliseren, werd ook een zeer grote database van appelbeelden (ongeveer 80 000 appels) opgebouwd op basis van videobeelden die gefilmd werden op de appelsorteermachine en in de boomgaard juist voor de pluk. We ontwikkelen momenteel meerdere statistische analyses om relevante informatie uit deze beelden te extraheren. Zowel de methode om deze database van beelden op te bouwen door selectie uit videobeelden, als de analyses die hierop geïmplementeerd worden, kunnen ook gebruikt worden voor andere projecten.

dr.ir. Jan Genoe
Katholieke Hogeschool Limburg, Campus LUC
Universitaire Campus, Gebouw B, bus 3 B-3590 DIEPENBEEK
011/23.07.90
Neen
Vandenweghe Rik (Mattteo), Hans Rediers, Kurt Peys, Hervé Bervoets (Hervé Bervoets BVBA), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), cc dd (vd), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on