Probleem op deze pagina?

Project: Technologie-Strategie : Duurzame groei door multidisciplinaire technologische innovatie in een strategische perspectief

VIS/TD: Technologische dienstverlening
01/01/2007
01/01/2011
48 Maanden

Bij de start van het project zal specifieke aandacht gaan naar de kleine machinebouwers en de toeleveranciers van modules en componenten aan de machinebouwers. Het gaat hier volgens de aanvragers om een 170-tal Vlaamse KMO's die in de afgelopen jaren nieuwe producten op de markt brachten. Tijdens het verloop van het project zal de focus verlegd worden naar andere interessante deeldoelgroepen zoals de fabrikanten van bouwproducten (een 300-tal bedrijven).

Innovatiepotentieel:
Globalisering dwingt de bedrijven uit de doelgroep om zich te versterken zowel in product als in procesinnovatie. Studies tonen aan dat het hebben van een technologiestrategie een noodzaak is om de deze uitdaging aan te gaan en te komen tot een "world-class"-innovatieniveau.

Studies wijzen volgens de aanvragers aan dat een technologie-strategie finaal leidt tot een hoger innovatiepeil. Zo bedraagt volgens één studie, uitgevoerd bij een 200-tal Europese en Amerikaanse bedrijven uit de automobiel- en machinebouwsector, het aandeel in de omzet van nieuwe producten 59% bij de financieel succesvolle bedrijven, bij de financieel minder succesvolle bedrijven is dit slechts 29,5%. Bedrijven die over een technologie-strategie beschikken kenden de laatste 3 jaar een omzetgroei van 9% terwijl de bedrijven zonder -4,4% aan omzet verloren.

Dit project richt zich naar de Vlaamse KMO's uit de technologische industrie die producten ontwikkelen en eventueel produceren. Deze bedrijven zijn meestal internationaal actief of hebben toenemende internationale ambities. Dit project richt zich niet naar de onderaannemers binnen de technologische industrie.

Doelstelling van dit project is om KMO's te begeleiden bij de opstellen van een technologiestrategie en te ondersteunen bij de implementatie ervan. Dit laatste zal aanleiding geven tot het initialiseren van innovatietrajecten in de geadviseerde bedrijven.
Sirris beschikt over een rijk multidisciplinair pallet van technologische experten en van externe kennispartners die door deze TD zullen aangesproken worden om deze innovatiedoelstelling te realiseren. Eind 2005 werd in de regio Brussel het Mistral project opgestart, met als doel een aantal Brusselse KMO's individueel te begeleiden bij een technologisch-strategische denkoefening. Met dit dossier wil SIRRIS deze succesvolle dienstverlening ook uitbouwen in Vlaanderen.

Dit project is één van de vier ingediende projecten door SIRRIS die passen in een meer globale strategische actie en die gericht zijn op het realiseren van aanzienlijk meer impact en groei bij de doelgroep via innovatie (TD Technologie-Strategie, TD Productconcept, TD ProductieStrategie en TIS Kennisknooppunten). Vertrekkende van beschikbare competenties bij SIRRIS en bij haar partners, wenst het SIRRIS op korte termijn een aanzienlijke productivititeitsstijging te realiseren, gemeten in termen van impact bij de doelgroep.

Over een periode van twee jaar ambieert dit project:
· 30 Opgestelde technologiestrategieën
· 30 andere adviezen
· 12 innovatiestudies en -projecten
· 110 samenwerkingen met andere experten

-

-

http://www.wtcm.be
Sirris - Vestiging Leuven
Campus Arenberg Celestijnenlaan 300 C B-3001 HEVERLEE (LEUVEN)
0498/91.93.28
Neen
François Stassijns
Walter Auwers
Ria Bruynseels, Conny Van de Velde, Chris Block, Kurt Peys, Lindsley Valero (SDHyperion (i.c.)), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Stany Denayer (Cassidian Belgium), Luc Verhoeven (Just Innovation), Marinka D'Hont (Infrabel), Sara Shafaq (Info Support NV), Luc Larmuseau (iLLumoo), Piet Holbrouck (Non Zero Ratio)
Share this on