Probleem op deze pagina?

Project: SMARTPLASMA - Ontwikkeling van een prototype voor het reinigen van metalen in historische objecten door middel van plasma.

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2005
01/01/2007
24 Maanden

CONSERVART; ELEKTRO DERMO; EUROPLASMA; FOTOMUSEUM - ANTWERPEN; Gemeente Maastricht / Dienst SOG / Sectie Archeologie; JACOBS W; JOKE VANDERMEERSCH; JUNO; MARTHE DUMORTIER; NATALIE ORTEGA; NEDERLANDS FOTOMUSEUM; SMCE; STAD ANTWERPEN - COLLECTIEBELEID; UA-WE-SCHEIK-MITAC

Bij de restauratie van kunstwerken dient de meest geschikte behandelingswijze geselecteerd. In heel wat gevallen zijn de traditionele reinigingstechnieken (veelal mechanisch) niet geschikt (te arbeidsintensief of teveel schade aan het kunstwerk). Vooral voor kunstwerken uit gecombineerde materialen zijn deze reinigingstechnieken vaak niet bruikbaar. In dergelijke gevallen kan plasmareiniging een oplossing bieden. Plasmabehandelingen in vacuüm zijn echter te duur, waardoor het gebruik ervan zich beperkt tot universitaire en nationale laboratoria.
In dit project wil men een goedkoper en vooral flexibeler (in gebruik en in verplaatsing) alternatief op basis van atmosferisch plasma ontwikkelen.
VITO beschikt over een labo-opstelling van het beoogde plasmatoorts-systeem, waarmee testen op monsters kunnen worden uitgevoerd. Het ontwerp van de labo-opstelling kan als basis dienen voor de opschaling naar een industrieel inzetbaar veilig toestel met maximale gebruiksvriendelijkheid. Daarbij zal het risico op beschadiging aan de kunstwerken geminimaliseerd worden door bijzondere aandacht aan het "after glow"-effect van de plasmabehandeling door keuze van de parameters (gasmengsel, behandelingsduur, vermogen, frequentie, hardware design van toorts).
Via dit project zal een transporteerbaar prototype gebouwd worden, waarmee metalen onderdelen in historische voorwerpen in situ met een atmosferisch plasma kunnen worden gereinigd. Als metalen wordt vooral gemikt op zilverlegeringen, goud- en koperlegeringen. Dit toestel moet in staat zijn om zowel driedimensionale objecten, als vlak textiel te reinigen, maar ook om objecten lokaal te behandelen. In eerste instantie zal de werking van het prototype met behulp van dummy's worden getest. Via deze testen zal de reinigingsefficiëntie worden gemaximaliseerd, doch zonder dat het object enige schade ondervindt. Het ontwikkelde toestel kan ook een economische relevantie hebben in andere sectoren dan de renovatie/restauratie sector, met name het ontvetten van allerhande kleine metalen onderdelen en het activeren (hydrofoob / hydrofiel maken) van kunststofobjecten.

-

-

prof. Patrick Storme
Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Mutsaardstraat 31 B-2000 ANTWERPEN
03/213.93.00
Neen
Kurt Peys, Rob Van Lommel (Innostep), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on