Probleem op deze pagina?

Project: Electrically conductive wear resistant composite materials

GBOU: Generisch BasisOnderzoek aan Universiteiten (opvolger van STWW)
01/01/2002
01/01/2006
48 Maanden

De gebruikersgroep is samengesteld uit bedrijven actief in de poedertechnologie, en bedrijven geïnteresseerd in vonkerosie als bewerkingsproces en het tribologisch gedrag van slijtvaste materialen.

Het project focust zich op nieuwe of verbeterde slijtvaste materialen, die voldoen aan abrasie en (tribo)chemische reacties, maar ook sterk en taai dienen te zijn. Een laatste eigenschap is de fabriceerbaarheid tot complexe vormen, wat meestal problemen oplevert. Vonkerosie of Electrical Discharge Machining (EDM) is een techniek die in aanmerking komt, maar vereist in principe elektrisch geleidende materialen. Het doel van het project is tweevoudig; enerzijds wordt nagegaan in hoeverre commercieel beschikbare keramische composieten geschikt zijn, met aandacht voor basiseigenschappen en microstructuur bij de selectie en de vonkerodeerbaarheid en slijtage-eigenschappen. Anderzijds wordt overgestapt op modelmaterialen die de aanvragers zelf ontwikkelen. Het programma wordt opgebouwd met 3 grote werkpakketten, die worden uitgevoerd voor beide materiaalklassen. De commercieel beschikbare materialen zijn WC/Co hardmetalen, WC-gebaseerde hardmetalen met alternatieve binder, en Si3N4-TiN, ZrO2-TiN en Al2O3-TiC/SiC keramische composieten. De modelsystemen verschillen hiervan slechts in combinatie van de materialen, de concentratie, de vorm en afmetingen van de 2de fase. De materiaal ontwikkeling gebeurt op basis van poedermetallurgische technologie. Een 2de luik omvat de EDM-studie, waarbij het proces van materiaalverwijdering wordt bestudeerd door analyse van het oppervlak van het bewerkte materiaal, teneinde een optimale EDM strategie te ontwikkelen. Een 3de luik omvat de slijtagestudies waarbij beide materiaal-categorieën in contact worden gebracht met een staal oppervlak. Dit alles leidt tot de opmaak van een database waaruit correlaties tussen de verschillende parameters moeten blijken.

Bijkomende trefwoorden:
Hardmetaal, vonkerosie en slijtage

-

De toetredingsvoorwaarden voor potentieel geïnteresseerde bedrijven zijn zoals door het IWT vooropgesteld. Een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen en activiteiten van het betreffende GBOU project met als acroniem: SPARK, is te vinden op de volgende website: http://www.mtm.kuleuven.ac.be/Research/GBOU-IWT/SPARK.html

http://www.mtm.kuleuven.ac.be
prof.dr.ir. Omer Van der Biest
KULeuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen
Kasteelpark Arenberg 44 B-3001 HEVERLEE (LEUVEN)
016/32.12.64
Neen
Kurt Peys, Christophe Vande Velde, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Desmet Tim (Agfa Materials), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on