Probleem op deze pagina?

Project: PLM

VIS/TD: Technologische dienstverlening
01/01/2006
01/01/2008
24 Maanden

De doelgroep omvat 360 bedrijven (waarvan 90% KMO) uit de technologische industrie die mechanische of elektromechanische producten ontwikkelen. Deze bedrijven moeten investeren om hun toekomst veilig te stellen. Verder automatiseren en hun productiviteit optrekken zijn noodzakelijk maar volstaan niet. Bedrijven moeten ook investeren in het verhogen van hun innovatiecapaciteit. Zij moeten hierbij inspelen op de volgende uitdagingen: totaaloplossingen, kortere commerciële levensduur van producten, hogere performantie, massacustomisatie, snel kunnen inspelen op lokale marktvereisten (o.a. specifieke regelgeving en productwetgeving) en het digitaal product.

Om de genoemde uitdagingen succesvol aan te gaan, moeten bedrijven de grenzen van hun productontwikkeling verleggen. Ze moeten steeds meer gaan samenwerken, zowel intern tussen afdelingen als met andere bedrijven. Deze samenwerking is alleen mogelijk indien de productinformatie in de juiste context, in de juiste vorm, en op de juiste tijd op de juiste plaats beschikbaar is. De invoering van PLM kan dit proces ondersteunen en is toenemende mate een noodzaak, ook om de evoluties in ontwerpmethodieken met systemen te ondersteunen. De TD zal bedrijven de benodigde ondersteuning bieden bij deze uitdagingen.

Innovatiepotentieel

Een efficiënt beheer van productgegevens biedt de Vlaamse KMO een sterk innovatiepotentieel. Het laat toe om complexe productstructuren en wijzigingen hieraan snel en foutloos te communiceren doorheen het bedrijf en naar partners toe. Hierbij ligt de focus op de opbouw en onderhoud van de productgegevens vanuit de productontwikkeling naar de andere processen toe. Bedrijven besparen zo kosten en kunnen het verschil maken met de concurrentie. Het technologisch advies en de technologietransfer zullen de instapdrempel verlagen voor diverse aspecten van PLM voor de KMO's.

Het beheer van productgegevens op maat van het bedrijf geeft op korte termijn een belangrijke meerwaarde op het verkorten van de doorlooptijd, verhogen van de kostefficiëntie en foutloosheid. Op de middellange termijn wordt het bedrijf voorbereid op drie belangrijke concurrentiële uitdagingen: aansprakelijkheid, collaboratie engineering en Full Service supply. Concreet betekent dit voor het bedrijf een betere concurrentiepositie op basis van een lagere kostenstructuur en producten met meer toegevoegde waarde. Dit potentieel zal zich valoriseren in een duurzame groei, wat zich zal vertalen in een sterkere export.

Concreet streeft de TD aan het einde van het project naar 5 geslaagde PLM implementaties, 5 bedrijven die van de "PLM-beginner" status evolueren naar de "middenmoot"en 3 bedrijven die van de status "middenmoot" naar "gevorderde" evolueren.

De doelgroep van deze TD omvat 360 Vlaamse bedrijven uit de technologische industrie die mechanische of elektromechanische producten ontwikkelen. Deze bedrijven maken deel uit van de sectoren van Agoria en zijn lid van SIRRIS.

De uitdagingen voor de doelgroep in een mondiale markt zijn het aanbieden van totaaloplossingen, producten met een hogere performantie, massacustomisatie en een kortere commerciële levensduur van een product. Hieraan tegemoet komen is onmogelijk zonder technologische innovaties in het productontwikkelingsproces. "Product Lifecycle Management (PLM)" is hiervan een noodzakelijke component. PLM , is het kennisdomein rond het aanmaken van, de communicatie over en het gebruik van productgegevens gedurende de levenscyclus van een product.

Bedrijven stelden het SIRRIS het voorbije jaar een 60-tal vragen over de technische mogelijkheden, de maturiteit, de implementatieroadmap of de impact van een PLM-implementatie op de organisatie. Door een beperkte visie, een gebrek aan inzicht in eenvoudige oplossingen en berichten over beperkte slaagkansen vertragen bedrijven het invoeren van PLM, stellen ze beslissingen uit of zetten ze stappen in een verkeerde richting. Dit vertaalt zich in inefficiënte bedrijfsprocessen: lange doorlooptijden, onnodige iteraties en manuele interventies, stroeve samenwerking, het mislopen van marktopportuniteiten, enz.

De TD zal bedrijven versneld matuur laten worden in PLM om op een technologische manier hun innovatiecapaciteit te verhogen. Daartoe zal de TD de bedrijven ondersteunen bij het invoeren van PLM via de volgende activiteiten:
- Uitzetten en coachen van bedrijfsspecifieke implementatieroadmap
- Hinderpalen in deze innovatietrajecten uit de weg ruimen
- Modereren van communities of practices en het valoriseren van deze best practices.

De TD valoriseert hierbij de expertise van het SIRRIS, opgebouwd gedurende jaren in onderzoek en industriële projecten.

Enkele belangrijke effecten van het succesvol invoeren van PLM in de doelgroep zijn:
- Kortere doorlooptijd
- Verhoogde kostefficiëntie
- Verhoogde capaciteit en flexibiliteit tot samenwerking
Deze TD zal bij minstens 5 bedrijven zulk PLM-implementatietraject begeleiden.

Deze TD zal aansluiten op de werking van de competentiepool Productontwikkeling en Industrieel Design, een initiatief met als doel de Vlaamse industrie tot duurzame productinnovatie te brengen.

-

-

http://www.wtcm.be
Sirris - Vestiging Leuven
Campus Arenberg Celestijnenlaan 300 C B-3001 HEVERLEE (LEUVEN)
016/32.27.64
Neen
François Stassijns
Walter Auwers
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on