Probleem op deze pagina?

Project: TD productontwikkeling in de technologische industrie

VIS/TD: Technologische dienstverlening
01/01/2005
31/12/2008
48 Maanden

De prioritaire doelgroep bestaat uit de Vlaamse bedrijven uit de technologische industrie die complexe mechanische of elektromechanische producten ontwikkelen en een eigen productontwikkelingscapaciteit hebben (375 bedrijven waarvan 85% KMO's). De complexiteit ligt niet enkel in het feit dat de producten uit vele onderdelen bestaan, maar ook dat ze hoogtechnologisch zijn en snel moeten evolueren om concurrentieel te blijven op een globaliserende markt. De productiestructuur is van de categorie "discreet productieproces". Het productengamma kan ingedeeld worden in 3 typologieën: standaardproducten, customisatie op basis van standaardproducten en engineering-to-order projecten.

Innovatiepotentieel:
Naast technologisch advies worden 20 grondig technologische adviezen van beperkte omvang voorzien.
Jaarlijks seminarie (40 deelnemers), tweemaandelijkse nieuwsbrief (oplage 1000) en ter beschikking stellen van de website zorgen voor proactieve innovatiestimulering en informatieverspreiding. Projectgerichte werking vertaalt zich in begeleiding bij voorbereiding van steunaanvragen (4) en begeleiding tijdens uitvoering van innovatieprojecten (8). Deelname aan gemeenschappelijk initiatieven (5) waarborgen de netwerking.

Vooropgestelde effecten situeren zich op vlak van: (1) frequentie en kwaliteit van de productinnovatie door professionalisering van productontwikkeling, (2) toename van het aandeel van eigen producten in de omzet, (3) bedrijven met eigen productontwikkeling adviseren bij professionalisering van de productontwikkeling, (4) bedrijven stimuleren tot opzetten van actieplannen voor verbetering van integrale productontwikkeling, bedrijven in contact brengen met kenniscentra, (5) bedrijven stimuleren tot integrale productontwikkeling via tips, (6) toename van het integreren van technologieën die voorheen niet bekend waren, (7) bedrijven in contact brengen met subsidiekanalen om zo drempelverlagend te werken naar productontwikkeling toe.

Het uiteindelijke resultaat moet leiden tot een meerwaarde op technologisch vlak (hogere complexiteit, hogere performantie, afstemming op de individuele klant, kwaliteitsverhoging, doorlooptijdreductie, leverbetrouwbaarheidsverhoging) en op economisch vlak (verhoogde toegevoegde waarde, verhoogde klantenbinding, verhoogde omzet door toename export, meer omzet uit nieuwe producten).

Uitgangspunt is de uitdaging voor bedrijven om te evolueren naar een differentiatiestrategie zodat nieuwe technologieën benut worden om hun productontwikkeling af te stemmen op de vraag van de markt.
Uitdagingen situeren zich in het domein van aanbieden van totaaloplossingen (combineren van verschillende functionaliteiten binnen één "service"), producten met hogere performantie, massacustomisatie (product op maat van de klant met behoud van de voordelen van massaproductie) en kortere commerciële levensduur (time-to-market).
Innovatieve producten impliceren echter technologische innovaties in het productontwikkelingsproces. Dit kan gerealiseerd worden door modulair en platformgericht ontwerpen (basisarchitectuur gemeenschappelijk voor een groep producten), methodologisch ontwerpen (gestructureerde en geformaliseerde aanwending van gestructureerde en geformaliseerde technieken), configuratiemanagement (opbouwen en onderhouden van een structuur voor de productgegevens), collaboratieve engineering (simultane ontwikkeling van een product door meerdere partijen), en front-loading technologie (beheersing van het productontwikkelingsvoortraject voor een gebalanceerde portfolio van technologische projecten).
Deze TD wil de bedrijven dan ook brengen tot innovatieve projecten waarbij het productontwikkelingsproces geprofessionaliseerd wordt op basis van beschikbare nieuwe technologieën. Kennistransfer van de onderzoeksresultaten naar de bedrijven uit de doelgroep is mee voorzien.

Het verwachte resultaat is een professionalisering van de integrale productontwikkeling door het verstrekken van 120 technologische adviezen aan 50 bedrijven, het uitvoeren van 20 GTA's bij 13 bedrijven (waarvan 67% KMO's), begeleiding van 3 voorbereidingen voor steunaanvragen en begeleiding van 8 uitvoeringen van innovatieprojecten.

-

-

http://www.wtcm.be
Sirris - Vestiging Leuven
Campus Arenberg Celestijnenlaan 300 C B-3001 HEVERLEE (LEUVEN)
016/32.27.64
Neen
François Stassijns
Walter Auwers
Frederik Wouters (Verhaert New Products & Services), Kurt Peys, Frederic Boonen (Boonen Design Studio), Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Marc Storms (NXP Semiconductors), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on