Probleem op deze pagina?

Project: Digitale Transformatie in de voedingsindustrie - Wat is een ideaal concept voor Living Labs?

VIS/HS: Haalbaarbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten
01/02/2018
31/01/2019

Karakterisatie van diverse bestaande living labs (in voedingsindustrie en erbuiten) op basis van welgekozen criteria m.b.t. digitalisatie

Conceptcreatie en verificatie van een ‘ideaal living lab voor digitale transformatie’ met inbreng van 50 bedrijven (KPI1 = 50 bedrijven werken mee aan de studie)

Blue-print voor het ‘ideaal living lab’ (incl kosten- en (co-)financieringsplan) = KPI2

Inspiratiebron voor de Vlaamse overheid (via Vlaio) voor het opzetten van nieuwe programma’s ter versnelling van de digitale transformatie in Vlaanderen

primaire doelgroep aan voedingsbedrijven van de speerpuntcluster (1500 productiebedrijven die groei- en exportgericht zijn)

Machinebouwers

ICT providers

Om de digitale transformatie echt te versnellen, voor zowel grote ondernemingen als kmo’s, is er nood aan een living lab om alle kennis omtrent digitalisering uit deze projecten te laten uittesten door de bedrijven zelf. Een goed living lab vormt immers de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd te worden doordat testen en demonstraties in een praktijkgerichte infrastructuur kunnen uitgevoerd worden. Food Pilot is succesvol om (kmo-)bedrijven in een innovatieversnelling te krijgen bij hun product- en procesontwikkeling via het testen van een specifieke processtap. De complexiteit van digitalisering is echter ruimer door de aaneenschakeling van vele machines in één productieproces. Hierdoor zal een ander format nodig zijn van living lab om de digitale transformatie echt te kunnen demonstreren en twijfelende bedrijven aan te zetten tot implementatie.

Na afloop van de studie kan dan het ‘ideale living lab voor digitale transformatie’ uitgerold worden, samen met early-adaptors uit de voedingsindustrie die dit ondersteunen en/of mee financieren.

Het ‘ideale living lab’ zal dan de versnellingsmotor zijn voor de primaire doelgroep aan voedingsbedrijven van de speerpuntcluster (1500 productiebedrijven die groei- en exportgericht zijn). Deze bedrijven zijn samen goed voor ¾ van de tewerkstelling, omzet en export in de voedingsindustrie. De Vlaamse voedingsindustrie is goed voor een jaaromzet van 40 miljard EUR (waarvan ca. de helft export) en stelt 51.760 VTE te werk.

Het project draagt ook bij tot de verdere expansie van Vlaamse machinebouwers en ICT-bedrijven die hun nieuwe ontwikkelingen kunnen laten valideren via de bedrijven uit de voedingsindustrie.

Sirris en ILVO
Flanders' Food
Jessica Devos
Voedingstechnologie
Jessica Devos
Share this on