Probleem op deze pagina?

Project: CoPolMould : Cobotic Polishing of Moulds

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/05/2018
30/04/2020

Het project CoPolMould zal een cobot polijst assistent ontwikkelen en introduceren bij de Vlaamse matrijzenbouwers en bedrijven met polijstactiviteiten.

Concreet:
• Ontwikkeling van basis bouwblokken (proof-of-concept):
o “Teach by demonstration” applicatie voor het aanleren van de polijstzone, het te volgen pad en de oppervlaktekromming van de polijstzone aan de cobot.
o Framework voor de integratie van kracht/moment sensoren en inline meettechnologie met collaboratieve robots (cobot werkt op gevoel).
o Proof of concept voor een adaptieve gereedschapshouder en spindle (krachten automatisch aanpassen aan oppervlakte kromming).
o Beslissingsondersteunend algoritme voor de generatie van alternatieve polijstscenario’s.
• Integratie van de bouwblokken in twee regionale proof of concept demonstratoren waar de bedrijven kunnen experimenteren en de technologische en economische haalbaarheid kunnen inschatten voor hun specifieke situatie.
• Praktische richtlijnen en disseminatie activiteiten ter ondersteuning bij het stapsgewijs integreren van de projectresultaten in hun bestaande productiesysteem.

Het project CoPolMould richt zich tot de Vlaamse matrijzenbouwers (meer dan 50 bedrijven, > 80% KMO’s, 2000 VTE, €650 miljoen omzet) en bedrijven met polijstactiviteiten (secundaire doelgroep).

De matrijzenbouw in Vlaanderen staat onder druk omwille van de veranderende marktvereisten binnen een high-mix, low-volume omgeving en de sterke concurrentie van lageloonlanden. Bij de productie van matrijzen is een finale polijststap noodzakelijk om de gevraagde oppervlaktekwaliteit te bekomen. Vandaag de dag is dit polijsten bij de KMO doelgroepbedrijven een manueel proces dat zeer sterk beïnvloed wordt door de ervaring van de operator. Dit resulteert in duur, tijdrovend, monotoon, stressvol werk in een ongezonde werkomgeving. Pogingen om het polijsten van (complexe) matrijzen in kleine reeksen te automatiseren waren niet succesvol omwille van de complexiteit en de afhankelijkheid van ervaren operatoren.

Recente technologische ontwikkelingen binnen de robotica - collaboratieve robots die veilig kunnen samenwerken met operatoren – creëren echter mogelijkheden voor een totaal andere aanpak. In plaats van te pogen om de ervaren polijsters uit te schakelen, kan een gebruiksvriendelijke cobot assistent het polijstproces ondersteunen. De cobot assistent werkt naast de operator aan eenvoudige (saaie) polijsttaken terwijl de operator focust op de complexere zones die specifieke expertise vragen.

Verwachte resultaten en impact:
Voor een efficiënte en doelgerichte valorisatie wordt nauw samengewerkt met de gebruikersgroep.
Valorisatie van de projectresultaten door de KMO’s zal resulteren in:
1) Een competitiever polijstproces en een competitievere Vlaamse matrijzenbouw (5% omzetstijging)
2) behoud van polijst- en matrijzenbouwjobs in Vlaanderen en de creatie van extra werkgelegenheid (3%)
3) gerichte investeringen in state-of-the-art infrastructuur.

Bijkomend zorgt het project voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden: de cobot assistent neemt monotoon en stressvolle taken (die kunnen leiden tot RSI) over van de ervaren operator, resulterend in een attractievere, veilige en betere werkomgeving voor de polijsters.

Het project leidt in Vlaanderen op langere termijn tot een totale geaccumuleerde impact van 14,08M euro, creatie van werkgelegenheid voor 32 VTE en 2,95M euro investeringen.

Fraunhofer-Institute for Production Technology (IPT), Forschungsgemeinschaft Ultrapräzisionstechnik
Sirris
Raf Snoekx
Automatisatie, Robotica, Controlesystemen
Bart Verlinden, Jan Kempeneers, Peter Paulissen
Share this on