Probleem op deze pagina?

Project: AFVALorisatie : Productiekosten reduceren met een duurzaam materiaalbeheer

VIS/TR-iV: VIS trajecten voor innovatievolgers
01/10/2018
30/09/2020

Sensibilisatie door middle van het opstellen en verspreiden van activerend sensibilisatiemateriaal. Er wordt daarnaast gemikt op een collectieve benadering van bedrijven en op individuele begeleiding of doorverwijzing van doelgroepbedrijven om tot acties rond afvalvalorisatie over te gaan.

700 maakbedrijven zullen actief gesensibilseerd worden waarbij er bij 75 bedrijven afvalvalorisatie opgestart zal worden.

Drie trends zetten het afval- en materiaalbeheer bij maakbedrijven toenemend onder druk: stijgende materiaal- en afvalkosten, een almaar stringentere wetgeving en het toenemend belang dat de markt, klanten en burgers hechten aan circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nieuwe aanpak dringt zich op, maar het ontbreekt maakbedrijven aan inspirerende voorbeelden en kennis over concreet inzetbare acties waarmee ze laagdrempelig hun afvalbeheer kunnen verbeteren.

Het algemeen doel is de sensibilisatie van de gehele maakindustrie over het belang en het potentieel van een economisch en duurzaam afval- en materialenbeheer.

Verwachte impact: afvalbeheer en circulaire economie vertegenwoordigen een groot economisch potentieel voor Vlaanderen (2,3 tot 3,9 miljard euro omzet, toegevoegde waarde van 800 miljoen euro en netto material besparingen van 3,1 à 3,7 miljard euro in 2025).

Het project ectiveert via een doorgedreven collectieve sensibilisering 700 bedrijven. 75 bedrijven gaan dieper in op het potentieel van afvalvalorisatie. Zij worden op maat begeleid. Dit leidt tot een jaarlijkse economische impact van meer dan 5,4 miljoen euro. Deze besparing blijft natuurlijk doorwerken, over een periode van 3 jaar betekent dit een totale economische impact van 16 miljoen euro.

Sirris, OVAM
Agoria
Raf Snoekx
Thomas Vandenhaute
Share this on