Probleem op deze pagina?

Project: EMC for Wireless Interconnected SystEms - EWISE

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2018
30/09/2020

Het algemeen doel van het “EMC for Wireless Interconnected SystEms” EWISE Tetra project is het samenbrengen en transfereren van de beschikbare kennis op het gebied van de karakterisatie van EMC problemen in draadloos communicerende modules en systemen en de implementatie van geoptimaliseerde EMI-mitigatiestrategieën.

Het EWISE project beoogt het (1) uitwerken, (2) implementeren, (3) testen en (4) demonstreren van industriële-gerichte guidelines voor EMC-gericht ontwerp van draadloos communicerende systemen. Enerzijds leggen diverse karakterisatie-technieken de pijnpunten en valkuilen binnen toekomstige Industrie 4.0, (I)IoT en 5G bloot. Hieruit volgen de specifieke mitigatietechnieken – zowel hardware- als softwarematig - die inherent de storingsgevoeligheid verbeteren.

De doelgroep van dit project omvat bedrijven die draadloos communicerende systemen of (sub)modules ontwerpen en/of produceren. Hieronder vallen bedrijven die zelf draadloze elektronica ontwerpen en/of produceren alsook producenten van intelligente technologische producten die draadloze elektronische (sub)modules aankopen en/of specifiek in onder aanneming laten ontwerpen om deze te integreren in hun eigen product. Deze doelgroep omvat veel sectoren, waaronder o.a. mechatronica, maakindustrie, automotive, logistiek, telecom en datacom, lucht- en ruimtevaart, maritieme technologie, assistieve technologie, medische sector, energie, automatisering en Industrie 4.0 ...

Het Dependability Lab van de onderzoeksgroep M-Group aan de KU Leuven Campus Brugge werd gedurende de laatste 2 jaar bij hun dienstverlening op regelmatige basis geconfronteerd met vragen vanuit de industrie rond EMC-problematiek en CE-certificatie die gepaard gaan met de evolutie naar steeds meer draadloos communicerende modules en systemen. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) en 5G. Inderdaad, in talloze industriële sectoren ziet men heden ten dage een exponentiële groei van geïnterconnecteerde draadloze systemen, wat ernstige EMC-uitdagingen met zich meebrengt voor Vlaamse bedrijven in de nabije toekomst. Deze uitdagingen situeren zich in interferentieproblemen die optreden omwille van (i) een veel hogere dichtheid van producten met draadloze communicatie, (ii) gebruik van hogere frequenties (bvb. met de komst van 5G) en (iii) hogere data-snelheden. Door de hogere dichtheid wordt de hele elektromagnetische omgeving veel complexer en dynamischer waarbij aandacht moet geschonken worden aan fenomenen zoals near-field koppeling en zelf-interferentie. Daarnaast vallen producten die vroeger geen draadloze communicatie bevatten maar die nu of in de nabije toekomst uitgerust worden met draadloze communicatie onder de Radio Equipment Directieve (RED) ipv de EMC directieve. De verkregen feedback na een webinar in het kader van het INPROVOL project bracht aan het licht dat de Vlaamse bedrijven hier heel wat vragen rond hebben. De bedrijven geven ook aan dat ze vaststellen in de praktijk dat draadloze communicatie verstoord werd in werkelijke / industriële omgeving ondanks CE-conformiteit van alle submodules. Tenslotte geven onze contacten uit de Vlaamse bedrijven aan dat zij de mogelijkheid erkennen om met een gecombineerde hardware en software gebaseerde oplossing dergelijke problemen te vermijden en dat dit in de nabije toekomst zelfs een noodzaak wordt om state-of-the-art producten te blijven ontwikkelen. Deze vele vragen vanuit de industrie tonen duidelijk aan dat er een grote nood is aan een generieke aanpak om op een efficiënte manier te voldoen aan de verschillende normeringen die van toepassing zijn, alsook om interferentieproblemen te vermijden in de praktijk.

Aan de hand van industriële gevalstudies voorzien wij proof-of-concepts die dicht bij de gebruikte technologie in de Vlaamse industrie ligt. Tenslotte werken wij generieke guidelines uit, waarbij ook een economische toetsing van de guidelines wordt voorzien. Deze guidelines dienen als de basis voor workshops voor zowel de industriële als de academische sector (studenten en docenten). De economische meerwaarde van dit project volgt uit het (1) aantrekken van nieuwe initiatieven (waaronder IoT en industrie 4.0) met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid, (2) minder ontwerpiteraties en prototypes, (3) goedkopere en effectievere oplossingen, (4) minder EMC testdagen, en (5) reductie van onderhouds- en herstellingskosten.

KU Leuven
KU Leuven

Advionics, Allora Factory, Barco, Connect Group, Daikin, Dana, Dekimo, DP Technics, ESTH, Fleurbaey, Freva, Newson, OneAcces, Ovinto, Page, PsiControl, Quicksand, Ridgetop, Schlegel EMI, Televic, Unitron, Verhaert, VRT, Wurth, Agoria, DPS-Valley, EMC-ESD vereniging, imec-cEDM, Sirris, VIVES

Davy Pissoort
Electrical Engineering en Technologie / Elektrische apparatuur, Electrische meettechnieken, Electronic engineering, Embedded Systemen en Real Time Systemen, Gedrukte en geïntegreerde schakelingen, Mobiele Communicatie, Simulatie, Smart Appliances
Jeroen Boydens
Share this on