Probleem op deze pagina?

Project: AddSmart - Value creation in products with smart, connected technologies

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2018
31/12/2019

• Generieke patronen voor waardecreatie met slimme, geconnecteerde producten identificeren en ontrafelen. Productbouwers kunnen deze gebruiken als referentie voor hun eigen oplossingen, hun “time to value” te versnellen en te profiteren van bewezen oplossingen;
• een pragmatische, stapsgewijze methodologie en ondersteunende tools ontwikkelen voor de exploratie en definitie van een productstrategie voor slimme, geconnecteerde producten;
• een starter kit ontwikkelen waarmee KMO’s kunnen experimenteren. Hierdoor verkort de ontwikkeltijd van een “Minimum levensvatbaar prototype” van maanden naar dagen en dit laat toe om binnen het bedrijf en met de klanten de gecreëerde toegevoegde waarde te beoordelen;
• 4 demonstratoren ontwikkelen waarmee het de methodologie, de ondersteunende tools en de starter-kit op een voor een KMO industrieel relevante referentievoorbeelden valideert;
• de brede doelgroep sensibiliseren

De doelgroep in Vlaanderen omvat een 400-tal voorlopende bouwers van mechanische, elektrische en mechatronische producten uit diverse industriële sectoren die in staat zijn de stap naar slimme, geconnecteerde producten te maken. Smart, geconnecteerde producten bieden grote opportuniteiten voor deze bedrijven om te differentiëren en om nieuwe vormen van waarde te creëren.

Het project beoogt de ondersteuning van KMO productbouwers zodat zij de stap naar een slimme waardecreatie kunnen maken (van functioneel denken naar het streven naar toegevoegde waarde). Zo kunnen zij hun weg richting slimme, geconnecteerde producten gericht plannen. Hiermee versnellen ze het traject, realiseren ze meer toegevoegde waarde en beperken ze tegelijkertijd de kosten en risico’s ervan. Het ontbreekt deze KMO’s vandaag aan een aanpak, kennis en technologische bandbreedte om de wereld van slimme, geconnecteerde producten te exploreren en hun productstrategie te initiëren op een effectieve en efficiënte manier.

Vijf jaar na de projectstart, moeten 100 Vlaamse bedrijven aan hand van de projectresultaten een belangrijke stap hebben kunnen zetten op weg naar hun nieuwe generatie van slimme, geconnecteerde producten. Dit opent en vergroot ook de markt voor aanbieders van technologie en diensten. Dankzij de projectresultaten kunnen productbouwers hun kennisbarrières overwinnen, beperken ze hun exploratiekosten, creëren ze meer toegevoegde waarde en beperken ze hun ontwikkelingskosten en implementatierisico's.

Sirris, Fraunhofer IEM
Sirris
Pieter Beyl
Algorithmes en Complexiteit, Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Data Processing / Data Interchange, Middleware, Electronic engineering, Electronische meetsystemen, Embedded Systemen en Real Time Systemen, Internettechnologie, Netwerk Technologie, Netwerk Security, Sensortechnologie gerelateerd aan metingen, Signaalverwerking Processing
Raf Snoekx
Share this on