Probleem op deze pagina?

Project: LCC ECOTOOP: Life Cycle Costs als economische succesfactor Tetra Ontwerp, Onderhoud en Planning van Residentieel Vastgoed

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/12/2017
30/11/2019

Het onderzoeksproject heeft de ambitie inzicht te krijgen in die levenscyclusanalyse van gebouwen teneinde de lange termijn waarde significant te verbeteren.

Vanuit een brede benadering – o.a. gebaseerd op eerder/lopend onderzoek aan UGent en WTCB rond de problematiek van de bouwschil – worden significante parameters gedefinieerd die leiden tot een praktische analysetool van de gebouw- en gebruikersschil om vervolgens een strategisch onderhouds- en planningstool te initiëren vanuit bovenstaande doelstelling.

Het LCC-ECOTOOP onderzoeksproject is gericht op mensen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp en beheer van (residentiële) gebouwen. We denken daarbij in de eerste plaats aan:
• Syndici
• Rentmeesters
• Architecten
• Financial planners
• Onderhoudsfirma’s
• Aannemers
• Overheden
• Sectororganisaties
• Stadsontwikkelingsbedrijven
• Sociale huisvestingsmaatschappijen
• …

Voorbeelden van concrete output van het project zijn onder meer:
• Praktische richtlijnen om de levensduur van materialen in te schatten
• Templates voor inspectie en conditiemeting
• Impact van conditiemeting op verkoopswaarde (inclusief EPC)
• Minimale criteria voor opstellen meerjarenbegroting
• Templates en rekenbladen voor het opstellen van een meerjarenbegroting
• Advies in functie van een kwaliteitskader voor onderhoud van gebouwen
• Richtlijnen voor ontwerpers om rekening te houden met onderhoud en degradatie

Een onderzoeksproject rond de strategische en tactische planning en richtlijnen voor het (meerjaren)onderhoud van residentiële gebouwen.
Het heeft de ambitie om richtlijnen te ontwikkelen om onderhoud van gebouwen beter te kunnen plannen. De waardecreatie van het gebouw is inherent gekoppeld aan volgende parameters:
• gebruik/functie
• ontwerp (materiaalkeuze – detaillering)
• conditiemeting / duurzaamheid
• planning / onderhoud / kostprijs

Voor meer info:
Tine Miet Van Maele
Wetenschappelijk medewerker
TETRA-project LCC-ECOTOOP
----------------------------------
Hogeschool Gent
Faculteit Natuur & Techniek – Vakgroep Vastgoed
Campus Schoonmeersen – gebouw P – lokaal pm1.124
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
T +32 9 243 27 93
M +32 475 97 32 84

UGent en WTCB
HoGent
in evolutie
Mieke Paelinck
Bouwmaterialen, Bouwmaterialen, Componenten en Methoden, Building Automation Software, Computer Software, Data Processing / Data Interchange, Middleware, Databanken, Database Management, Data Mining, Design and Modelling / Prototypes, Energiemanagement, Opleiding en Training, Technische Standaarden
Jeroen Vrijders, Mieke Paelinck, Nathan Van Den Bossche
https://www.hogent.be/opleidingen/bachelors/vastgoed/algemeen/
Share this on
Page LCC_ECOTO....pdf
527.7 KB