Probleem op deze pagina?

Project: InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/09/2018
30/08/2020

InsightProducts zal diepgaande analyse van industriële condition monitoring oplossingen uitvoeren, met het oog op het architectuurontwerp, sensoren, embedded software, communicatie en data- analytics. Focus is drievoudig:
1. Geoptimaliseerd systeemontwerp en -werking resulterend in een verbeterde productwaarde, op basis van nieuwe inzichten afgeleid van sensorgegevens gecapteerd van producten.
2. Verbeterde productkwaliteit en minder storingen, ondersteund door geoptimaliseerde sensor plaatsing aangepast aan de specificaties van het product en resulterend in het genereren van kwalitatieve gegevens.
3. Verbeterde analyse van de impact van het leveren van productdiensten op het productmanagement, organisatie, businessmodellen en go-to-market strategie van de industrie.

Het project richt zich op het verbeteren van producten gebruik makend van het capteren van nieuwe inzichten in hun ontwerp, levering en werking. Target sectoren zijn energie-, automotive en productiebedrijven, die steeds meer investeren in een digitale dienstaanbieding (Digital Business Industry). In Vlaanderen zijn deze zeer diverse groepen: 3.000 ICT, 492 service, 400 productiebedrijven, en spin-offs en scale-ups waarvan: 84 productiebedrijven met IoT, 112 met geconnecteerde hardware en 114 met data analytics als kerncompetenties. Daarvan werden een 454 bedrijven geïdentificeerd die de projectresultaten kunnen integreren in hun oplossingen.

De opkomst van sensing, IoT, Big Data voor machinebeheer en de overgang naar voorspellend onderhoud, zijn drijvende factoren voor de groei van machine conditie monitoring. De toenemende complexiteit van bv. productie-, energie- & automotivesystemen vereist robuuste technieken voor real-time monitoring, opsporen van storingen, flexibele onderhoud en hoge betrouwbaarheid. Oplossing is optimaal gebruik van sensor netwerken, rekening houdend met:
• afweging tussen de grootteorde van de sensornetwerk en de vereiste systeembetrouwbaarheid;
• optimalisatie van de hoeveelheid gegenereerde data voor analyse en daarbij horende systeemkosten, met het oog op het verminderen van de irrelevante en/of tegenstrijdige gegevens;
• mind switch van het leveren van producten tot het flexibele levering van diensten gekoppeld aan producten

InsightProducts zal inzetten op een totaaloplossing bestaande uit de volgende projectresultaten:
• Business – Digitale Servitizatie: Gebruik ervan als nieuwe waarde creatie model voor productiebedrijven. Daarbij ondersteunen digital transformatie technologieën (i) automatie, (ii) verhoogde productiviteit van het leveren aan diensten, en (iii) het aanwenden ervan op grote schaal dichter bij de klant en tegen lagere kosten.
• Organisatie – Digital Business Industry: Ondersteunen van een ecosysteem die de economische dynamiek modelleert tussen de diverse bedrijven. Dit bevordert technologische ontwikkeling en innovatie met focus op het digital product. Het ecosysteem biedt samenwerking rekening houdend met individuele marktimpact en eisen.
• Proces – Performance criteria: Optimalisatie van infrastructuur- en personeelskosten gebruik makend van gecapteerde verborgen productinzichten. Essentiële procesoptimalisatie is de overgang van het integreren van componenten tot flexibele real-time levering van diensten.
• Technologische componenten en demonstratoren: Open geïntegreerde architectuur gebaseerd op (i) selectie van geschikte sensoren en wireless communicatie, (ii) optimalisatie in performantie en energieverbruik voor embedded preprocessing, (iii) identificatie van een data exchange format en infrastructuur als optimalisatie van de data verwerking, (iv) extractie van verborgen productinzichten op basis van intelligente dataverwerking, en (v) gebruik maken van deze inzichten ter ondersteuning van servitizatie.
• Sensibilisering van een brede gebruikersgroep: Uitgebreide disseminatie en exploitatie van de projectresultaten onder de vorm van events, workshops, masterclasses en een bootcamp.

Sirris, Hahn-Schickard, Forschungszentrum Informatik
Sirris
Anna Hristoskova
Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Communicatie Protocollen, Interoperabiliteit, Data Processing / Data Interchange, Middleware, Databanken, Database Management, Data Mining, Design and Modelling / Prototypes, Digitale Systemen, Digitale Representatie, Electronic engineering, Embedded Systemen en Real Time Systemen, Knowledge Management, Process Management, Netwerk Technologie, Netwerk Security, Productie Design en Onderhoud, Remote sensing technologie, Sensoren/Multisensortechnologie, Instrumentatie, Sensortechnologie gerelateerd aan metingen
Raf Snoekx
https://www.sirris.be/insightproducts-actionable-insights-product-service-del...
Share this on