Probleem op deze pagina?

Project: Bouwhubs

VIS/TR: VIS-trajecten
01/04/2018
31/05/2020

Het uitwerken en uittesten van logistieke bouwhubs en dit voor materiaal, producten en materieel. Deze bouwhubs dienen als een belangrijk ontkoppel- en verzamelpunt van goederen-stromen naar de werven toe. Value added logistics op vlak van pre-montage en pre-fabricage en het (JIT, just-in-time) aanmaken van werfpakketten wordt hierbij mee opgenomen. Eén bouwhub is ook bedoeld om meerdere werven te bedienen, zodat slimme consolidatie en 'economies of scale' realiseerbaar zijn, niet alleen op de bouwwerf zelf maar ook in de aanleveringen naar de verschillende werven toe (bv. via milkruns).

Alle bedrijven die deel uitmaken van de bouwlogistieke keten:
• logistieke dienstverleners
• transportbedrijven
• multimodale marktspelers
• aannemers
• leveranciers en producenten van bouwmaterialen, -materieel en -producten
• bouwhandelaars
• steden.

Concrete doelen
1. Analyse van bruikbare studies en best practices, ook in het buitenland, en het nagaan van operationele randvoorwaarden en globaal potentieel.
2. Uitwerken van logistiek concept en samenwerkingsmodellen. Nagaan welke ondersteunende technologie kan ingezet worden voor het in kaart brengen en traceren van de werf gerelateerde logistieke stromen.
3. Uitbouwen van een tool voor vergelijkende simulatie van werf gerelateerde as-is goederenstromen en de to-be situatie van een logistiek bouwhub.
4. Uitvoeren van een concrete case door monitoring van as-is stromen enerzijds en vergelijkende what-if analyses voor een bouwhub scenario anderzijds.
5. Berekenen van de economische kosten-baten analyse voor de verschillende actoren evenals de milieu impact (verminderde CO2 uitstoot t.g.v. bv. minder transporten).
6. Verspreiding van de kennis naar de ruime doelgroep via de geijkte VIL communicatiekanalen.

Op economisch vlak kunnen bouwhubs zorgen voor een efficiëntere logistiek. Een verbeterde logistiek naar de bouwwerven toe zorgt ook voor een reductie van de bouwkosten zelf, door bijvoorbeeld het vermijden van wachttijden t.g.v. laattijdige aanleveringen. Minder opslag van goederen op de bouwwerf zelf heeft een gunstig effect op diefstal van goederen en op schades. Pre-montage en pre-fabricage van materialen en het aanmaken van werfpakketten op de bouwhub creëert economische activiteiten op vlak van value added logistics. Het zullen typisch logistieke dienstverleners zijn die de exploitatie van deze bouwhubs op zich kunnen gaan nemen.
Vanuit maatschappelijk oogpunt zal de efficiëntere logistiek (minder transporten, hogere beladingsgraad) zorgen voor een gunstig effect op milieu en ook congestie. De bouwhub kan ook stimuleren dat de grote vrachten naar de hub toe in dalmomenten gebeuren en ook multimodale mogelijkheden zoals binnenvaart kunnen ingezet worden.

Gunther Storme, Projectleider
Steve Sel, Project Manager a.i.

WTCB
VIL
Groep Verhelst, De Vlaamse Waterweg, Saint Gobain Construction Products Belgium, H. Essers, Besix, De Rijcke Gebroeders, Shipit, ODTH, Kerkstoel 2000+, André Celis, Cordeel Temse, Haven Genk
Liesbeth Geysels
Bouwmaterialen, Logistiek
Mike Bogaerts, Steve Sel
http://www.vil.be
Share this on