Probleem op deze pagina?

Project: De ICT paradox - Digitale transformatie van de industrie

VIS/HS: Haalbaarbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten
01/01/2018
30/09/2018

Voor veel bedrijven in zowat alle sectoren is digitale transformatie belangrijk. De meeste bedrijven hebben al grote investeringen gedaan in ICT, maar ondervinden veel moeilijkheden om in de snel evoluerende omgeving het overzicht te behouden. Het is voor hen niet evident om duidelijke doelstellingen voorop te stellen zodat hun digitale transformatie in een tastbaar en uitvoerbaar model kan worden gegoten. Digitale transformatie staat dan ook hoog op de agenda bij sectororganisaties. Ze ervaren echter dat de adoptie van digitale technologie traag verloopt. Sectororganisaties zijn op zoek naar manieren om de adoptie te versnellen.
Tegelijk is in Vlaanderen een sterk uitgebouwde ICT-industrie aanwezig, waar veel expertise en een groot potentieel aanwezig is om dit te realiseren. Echter, de ICT-industrie wordt niet vaak betrokken bij overkoepelende digitale transformatie initiatieven.
Om deze ICT paradox aan te pakken, brengt deze studie verschillende sectoren samen om te bestuderen hoe door samenwerking de digitaliseringsacties kunnen worden versneld en meer schaalbaar gemaakt. De aanvragers van deze studie vertegenwoordigen de logistiek (VIL), voeding en agro (Flanders' FOOD), maakindustrie (Agoria en Sirris) en de ICT-industrie (Agoria en Sirris).

ICT toeleveranciers, logistieke bedrijven en voedingsproducenten.

De resultaten van de studie omvatten:
- een analyse van de specifieke sectoriële noden van digitale transformatie (logistiek, voeding en agro, maakindustrie)
- een blauwdruk van prioritaire digitale transformatiegebieden voor Vlaanderen. Dit zijn een aantal afgebakende domeinen, met actieplan, waarop Vlaanderen kan inzetten om initiatieven in het domein van digitalisering beter te kunnen opschalen en versnellen
- een gap analyse die aangeeft wat nodig is vanuit de verschillende industrieën en van de overheid om de blauwdruk te realiseren en een model voor verdere samenwerking om dit uit te bouwen.

Het doel van de studie is zicht te verkrijgen op een aantal goed omlijnde, sector-overstijgende, prioritaire gebieden om digitale transformatie in Vlaanderen op te schalen. De aanvragers denken een 3 tot 5-tal van deze gebieden te kunnen identificeren. Het is de ambitie om na de studie een aantal innovatietrajecten te lanceren om, via de uitwerking van adoptieplannen en collectieve en coöperatieve acties, de prioritaire digitale transformatiegebieden te ontsluiten naar de doelgroepen in Vlaanderen en de digitale transformatie te versnellen.

Eric Verlinden, Transitie manager VIL

Agoria, Sirris, Flanders' Food
VIL
Liesbeth Geysels
Carine Lucas, Inge Arents, Jan Merckx, Wim Codenie
http://www.vil.be
Share this on