Probleem op deze pagina?

Project: BAFTA: Bio-Aromatics Feedstock and Technology Assessment

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2018
31/05/2019

De 5 hoofddoelen van dit project zijn:

1. Een technologietoewijzing voor de omzetting van lignine en houtbiomassa in bruikbare chemische bouwstenen worden gedaan.
2. Een grondstofoverzicht zowel kwantitatief als kwalitatief voor drie verschillende soorten worden uitgewerkt, zijnde nieuw hout, afvalhout en lignine.
3. Het creëren van een duidelijk overzicht van het IP-landschap en de vrijheid om te werken voor conversietechnologieën van lignine en houtbiomassa.
4. Een selectie van de 2 meest veelbelovende technologieën per grondstof (lignine en hout) op basis van een beslissingsondersteunend kader. Een gedetailleerde analyse van de twee geselecteerde technologieën per grondstof en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en vervolgprojecten zullen worden verstrekt.
5. De bemonstering van 4 verschillende technologieën op kg-schaal en karakterisering van verkregen monsters op zowel stabiliteit als reproduceerbaarheid.

De doelgroep van dit project zijn alle bedrijven in de waardeketen van bio-aromaten, gaande van papier-, hout- en afvalverwerkende bedrijven als primaire/secundaire bron van grondstoffen, over producenten van polymeren en fijnchemicaliën op basis van fenolische componenten, tot formulatoren in het gebied van adhesieven, UV-stabilisatoren, verven, inkten, coatings.

Vanwege de brede beschikbaarheid van lignine, de aromatische structuur en de verscheidenheid aan mogelijke wijzigingen die aan deze chemische structuur kunnen worden aangebracht, hebben vele studies aangetoond dat lignine potentieel heeft als een hernieuwbare grondstof voor aromatische koolwaterstoffen in de chemische industrie. Deze hernieuwde belangstelling voor lignine heeft het onderzoek gestimuleerd voor de ontwikkeling van een economisch interessante lignine-omzettingsroute naar bio-aromaten met een hoge toegevoegde waarde als fenol en fenolderivaten.

Het doel van het huidige BAFTA-project is om de eerste stappen te zetten in het sluiten van de virtuele "valley of death" tussen onderzoek (kennisinstellingen / universiteiten) en industriële schaal, waarbij het doel is de transitie naar een bio-gebaseerde chemische industrie in Vlaanderen centraal staat met het gebruik van deze hernieuwbare grondstof. De doelgroep van bedrijven die van dit project zullen profiteren, is te vinden in de gehele waardeketen van bio-aromaten, van papier-, hout- en afvalverwerkingsbedrijven als primaire/secundaire bron voor grondstoffen, over producenten van polymeren of fijnchemicaliën.

Catalisti, VITO, KULeuven
VITO
Wannes Libbrecht
Biochemie / Biofysica, Biomassa - vast, Biomassa - vloeibaar, Fijne Chemicals, Kleuren en Inkten, Organische scheikunde/chemie, Paper and pulp technologie
Johan De Houwer, Karolien Vanbroekhoven
http://catalisti.be/project/renewable-chemicals/bafta/
Share this on