Probleem op deze pagina?

Project: TETRA BLOCKCHAIN4SME

Bedrijven: Projecten in bedrijven
01/10/2017
30/09/2019

Het implementeren van een blockchain om bedrijfsprocessen in de KMO te digitaliseren, verbeteren, vernieuwen, beveiligen en data privacy in te bouwen

KMO

Het implementeren van een blockchain om bedrijfsprocessen in de KMO te digitaliseren, verbeteren, vernieuwen, beveiligen en data privacy in te bouwen

* De definitie opstellen van een blockchain voor de KMO. De KMO kent het begrip , weet
waarvoor de technologie staat en kan die transformeren naar zijn leefwereld.
• Het installeren en organiseren van een “Blockchain labo”. KMO’s kunnen gebruik maken van
het labo om informatiestromen en bedrijfsprocessen van hun bedrijf of hun klant (als het over
een technologiebedrijf gaat) uit te testen met de Ethereum en Hyperledger technologie.
• Er wordt een online checklist ‘Ready for Blockchain4SME’ uitgewerkt. (quick scan)
• Er wordt een Blockchain audit framework ontwikkeld. Met dit framework kan een grondige
audit uitgevoerd worden om te zien hoe (met welke processen en informatiestromen) een
KMO kan gebruik maken van de blockchaintechnologie.
• Er worden 3 cases (KPI 2) uitgewerkt.
• Er wordt een Online checklist ‘Ready for Blockchain4SME’ uitgewerkt. (KP1)
• Er worden workshops , trainingen en studiedagen georganiseerd .Er zijn technische en niettechnische
trainingen. (KPI 2)
• Er worden 20 testopstellingen in het Blockchain labo georganiseerd.(KP4)
• Er worden 10 Blockchain audits georganiseerd.(KP3

Om het tetraproject Blockchain4SME kwaliteitsvol te doen verlopen is er in samenwerking met de
gebruikersgroep, waar verschillende sectoren samen komen, beslist om 3 cases uit te werken. In
deze 3 cases worden volgende pijlers uitgewerkt die typische kerneigenschappen van
blockchaintechnologie behandelen: onveranderlijkheid, transparantie & traceerbaarheid.
In de eerste case rond bevoorradingsketen wordt de pijler transparantie behandelt. In de tweede
case rond e-CMR zal traceerbaarheid behandeld worden. In de derde en laatste case rond
intellectueel eigendom behandelen we de pijler onveranderlijkheid.

1 Case: blockchain & de voedingsindustrie
2 Case: logistieke sector en E-CMR
3 Case: intellectual property management with blockchain for industry 4.0

Kurt Callewaert (Onderzoeksgroep Security & Privacy Howest)
Data Processing / Data Interchange, Middleware, Data Protection, Opslagtechnologie, Cryptografie, Data Security, Digitale Systemen, Digitale Representatie, Informatietechnologie/Informatica
https://blockchain4sme.howest.be/
Share this on