Probleem op deze pagina?

Project: Flow Curve

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/03/2018
01/03/2020

FlowCurve JbyF heeft als doelstelling om het kennisniveau in de bedrijven met betrekking tot mechanische verbindingstechnieken (clinchen & rivetteren) te verhogen zodoende dat:
• informatie is beschikbaar over de meest geschikte materiaaltesten
• Snellere simulatie, optimalisatie en testen van producten met mechanische verbindingen.
• Snellere nieuwe productontwikkeling en -lancering
• Kostenbesparing: het toepassen van normen zorgt voor meer efficiëntie (minder dure trial-and-error iteraties) en kwaliteit bij het mechanisch verbinden.
• Duurzaamheid: het gebruik van normen leidt tot milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten of productieprocessen.
• Klantentevredenheid: door normen toe te passen verhoogt de kwaliteit van producten of diensten. Bijgevolg stijgt de klantentevredenheid en het vertrouwen.
• Export: normen zorgen ervoor dat producten of diensten beter aanvaard worden in andere landen. Normen zijn een belangrijke troef voor de exporteconomie.
• Aanbieden van diensten voor het bepalen van materiaaldata.
• Aanbieden van diensten met betrekking tot verbindingsadvies via simulaties

Doelgroep van dit project zijn metaalverwerkende bedrijven met dunwandige staal en non-ferro materialen (tot ong. 3 mm). Deze bedrijven bevinden zich in een groot aantal verschillende sectoren, maar vooral:
• metaalconstructiebedrijven (bv. vervaardigen van ramen en deuren),
• producten van producten in metaal en aluminium,
• bedrijven actief in de koel- en warmtetechniek (bv vervaardigen van ketels),
• meubelindustrie,
• transportsector.

Verder zijn er ook nog een aantal andere sectoren voor wie het project van interesse is:
• ontwerp- en ingenieursbureaus,
• fabrikanten van machines voor mechanische verbindingen,
• toeleveranciers van verbindingstechnieken,
• materiaalkundige/mechanische laboratoria,
• onderzoeks- en kennisinstellingen.

Het creëren van richtlijnen voor de selectie van de meest geschikte testen voor het karakteriseren van een materiaal voor het ontwerpen van een mechanische verbinding. Het project richt zich op twee representatieve verbindingstechnieken, nl. clinchen en zelfponsend rivetteren.

Eindgebruikers moeten in staat zijn om de meest geschikte materiaaltest te kiezen om voldoende nauwkeurige simulatieresultaten te verkrijgen bij het ontwerpen van producten met mechanische verbindingen, en dit afhankelijk van de materiaalklasse en de dikte van het basismateriaal. Dergelijke procedures zal het aantal dure experimentele proeven verminderen of zelfs elimineren

Een kwalitatieve bepaling van materiaaldata draagt aanzienlijk bij tot het beperken van de kosten bij eindige-elementen simulaties. Bovendien kan de doorlooptijd (time-to-market) van producten worden verminderd, mits de procedures voor het verkrijgen van nauwkeurige materiaalgegevens duidelijk omschreven zullen worden.

KU Leuven, IWU Fraunhofer
Dejond NV, Maene, OCAS NV, Plakoni Projects BVBA, PRONOX NV, ROXELL, Voestalpine Sadef NV, Sapa RC profiles NV/SA, Skylux, BELUMA NV/SA, Tower Automotive Belgium BVBA
Nelis Vandermeiren
Metalen en legeringen, Technische Standaarden, Verbindingstechnieken (rivetteren, schroeven, lijmen)
Share this on