Probleem op deze pagina?

Project: Coating applications for recycled PVB

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2018
31/12/2019

CarPVB heeft als doel gerecycleerd polyvinylbutyral (r-PVB) in textielcoatings in te zetten. Hierdoor wordt bijgedragen tot de circulaire economie, namelijk door hergebruik van een afvalstroom komende van de auto-industrie. PVB wordt door een aantal bedrijven in Europa gerecycleerd en wordt aangeboden als granulaat, poeder en dispersie. Dit recyclaat zal ingezet worden als coating binder in CarPVB.
Op het einde van het project zullen de bedrijven algemene richtlijnen krijgen voor het gebruik van r-PVB in coatings. Deze richtlijnen kunnen als basis dienen voor verdere optimalisatie betreffende hun specifieke producten alsook opschaling.

Dit project richt zich op de volledige coatingindustrie: coatingbedrijven, formulateurs, eindgebruikers van gecoate textielmaterialen, recyclagebedrijven die PVB recycleren alsook hun vertegenwoordigers in Vlaanderen.

PVB wordt gebruikt in de productie van gelaagd veiligheidsglas omwille van de zeer goede verwerking tot films, optische helderheid, adhesie op verschillende oppervlakken, sterkte en flexibiliteit. Omdat PVB tot voor kort nauwelijks werd gerecycleerd, bestaan er nog weinig toepassingen voor het gerecycleerde polymeer. Daarom willen we met “CarPVB” richtlijnen opstellen voor het gebruik van gerecycleerd PVB (r-PVB) in textielcoatings.
In “CarPVB” zullen de eigenschappen van r-PVB onderzocht worden en vergeleken worden met deze van de huidige coatingbinders. De intrinsieke karakteristieken en mogelijkheden om bestaande r-PVB materialen te functionaliseren en te verwerken zullen onderling worden vergeleken.
Tijdens het project zal gewerkt worden rond de karakterisatie (onderzoeken van de eigenschappen), functionalisatie (toevoegen van vlamvertraging, waterafstoting en antimicrobiële eigenschappen via additieven) en verwerking (watergebaseerde dispersies, pellets en poeders) van r-PVB.

CarPVB zal de bedrijven laten kennismaken met gerecycleerd materiaal: hoe gedraagt een dergelijk materiaal zich bij verwerking en welke finale eigenschappen kunnen behaald worden? Bij succes zal het project de bedrijven aanzetten tot het gebruik van r-PVB alsook hun interesse voor gerecycleerd materiaal aanwakkeren.

Twee associaties zijn betrokken in dit project: Centexbel (voor de Vlaamse textielindustrie) en FILK e.V. (voor de textielindustrie in Duitsland).
De onderzoekspartners zijn Centexbel, Hochschule Niederrhein en FILK. In Vlaanderen zal Centexbel instaan voor de direct of transfer coating van watergebaseerde r-PVB dispersies.
De Duitse onderzoekspartners: Hochschule Niederrhein en FILK, zullen instaan voor extrusiecoating van r-PVB op resp. garens en weefsels.

Hochschule Niederrhein (DU), FILK (DU)
Mike De Vrieze
Chemische materiaaltests, Coatings, Glas, Moulding, injection moulding, extrusie, sinteren, Recyclage, Herwinning
Ine De Vilder, Mike De Vrieze, Monika Rymarczyk-Machal, Myriam Vanneste
Share this on