Probleem op deze pagina?

Project: WheatData: haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/01/2018
31/12/2019

Het uiteindelijke doel van dit project is om betere voorspellingen te maken van de bakkwaliteit van bakkerijproducten op basis van nieuwe inzichten. Met dit project wordt er onderzocht of op basis van analyse van data afkomstig uit een gedeelde databank deze voorspellingen kunnen gemaakt worden en tot nieuwe inzichten kan leiden. Dit project heeft betrekking op data van kwaliteitsparameters en invloedsfactoren uit verschillende bronnen doorheen de keten.

De doelgroep zijn agrovoedingsbedrijven uit het tarwe-netwerk die (eerste) stappen ondernemen richting Industrie 4.0 en bereid zijn om op termijn data te delen

http://www.flandersfood.com/projecten/wheatdata

Het project is geslaagd als er een trustzone bekomen wordt bij de bedrijven uit de primaire doelgroep (leden van de stuurgroep) om data te delen en als er een go-beslissing kan genomen worden om een gedeelde databank te bouwen na het project, gebaseerd op de projectresultaten van dit project.

Universiteit Gent
Flanders' FOOD
Jessica Devos
http://www.flandersfood.com/projecten/wheatdata
Share this on