Probleem op deze pagina?

Project: Stay@home with dementia: van behoefte tot implementatie van zorgtechnologie. Methodiek en praktijk

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2018
30/09/2020

Algemene doel: bedrijven specifieke expertise bij te brengen om producten en diensten beter af te stemmen op de noden van de doelgroep. personen met lichte dementie zodat ze beter inzetbaar zijn.
Subdoel:
-Uitwerken van een roadmap aan welke eisen technologische producten moeten voldoen om inzetbaar te zijn bij personen met dementie
-Het ondersteunen van bedrijven om hun producten beter afstemmen op de noden van personen met dementie en hun mantelzorgers via interactieve co-creatiesessies met bedrijven, zorgactoren en experten en het aanreiken van reële testruimte
-het testen en valideren van een demonstrator of het product aan de eisen van de eindgebruiker voldoet
- Het implementeren en testen van de demonstrators in de thuissituatie bij alleenstaande personen met lichte dementie
-Het opstellen van werkwijzers ‘demonstrator zorgtechnologie, werkwijzer businessmodelling en werkwijzer implementatie zorgtechnologie’

De resultaten uit het TETRA-project, kunnen gebruikt worden door een verschillende grote doelgroepen die ook vertegenwoordigd worden in de gebruikersgroep: bedrijven in de zorgtechnologiesector (reeds bestaande zorgtechnologie-aanbieders), bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe producten en/of de integratie van bestaande producten en installatiebedrijven en systeemintegratoren), zorg- en dienstverlenende bedrijven en eindgebruikers (personen met dementie, mantelzorgers en familie en professionele zorgverleners).

Bedrijven geven aan dat hun producten en diensten in zorgtechnologie moeizaam hun weg vinden naar de thuiszorgmarkt, ondanks de voordelen zoals langer zelfstandig kunnen thuis wonen, efficiënter gebruik van middelen en personen in de zorg. Het algemene doel van dit TETRA-project is om bedrijven specifieke expertise bij te brengen om producten en diensten beter af te stemmen op de noden van de doelgroep personen met lichte dementie zodat ze beter inzetbaar zijn. Dit gebeurt enerzijds via het ontwikkelen van een aantal methodieken voor het hele proces van ontwerp tot vermarkting en anderzijds door het toepassen van deze methodieken in praktijk. Dit bevordert de implementatie van deze specifieke zorgtechnologie met als doel personen met lichte dementie langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen.
Dit project beoogt een economische meerwaarde te creëren door ondernemers te faciliteren om innovatieve producten te ontwikkelen die inspelen op de noden van de zorgvrager. De maatschappelijke impact situeert zich bij de personen met dementie die liefst in hun eigen vertrouwde huiselijke omgeving willen blijven wonen en bij mantelzorgers (door een vermindering van subjectieve stress en verminderde belasting). Verder spelen deze resultaten in op de vermaatschappelijking van de zorg.

Theoretisch:
-Roadmap met een eisenpakket gebaseerd op behoeften/noden en randvoorwaarden waar
zorgtechnologie aan moet voldoen ter ondersteuning van personen met lichte dementie in de thuis
situatie. Dit eisenpakket fungeert als leidraad voor bedrijven om hun producten aan te passen naar
de doelgroep om zo implementatie en vermarkting te vergoten.
-Een ‘werkwijzer demonstrator zorgtechnologie’ die als wegwijzer/voorbeeld/inspiratie/concretisering dient voor bedrijven die hetzelfde traject willen doorlopen om hun producten beter af te stemmen op de behoeften van de doelgroep
-Een ‘werkwijzer business modeling zorgtechnologie’ waarin plan van aanpak rondom het
opstellen van een businessmodel beschreven staat.
-Een ‘werkwijzer implementatie zorgtechnologie’ met daarin richtlijnen hoe een implementatie
geëvalueerd kan worden, resultaten van de implementatie en adviezen richting bedrijven mbt
implementatie van hun zorgtechnologie
Praktisch
-2-4 geteste en marktwaardige demonstrators, opgesteld in het UD Woonlabo en het Zorglab.
-Minstens 2 business modellen voor de demonstrators met daarin de beschrijving value propositie en competitieve omgeving, grafische voorstelling van het waardenetwerk/keten en opstelling van een kosten- en opbrengsten structuur
-Twee gevalideerde en geteste demonstrators in thuissituatie van een cliënt met lichte dementie

Medewerkers:
- Hogeschool PXL: Annemie Spooren (aanvrager)
o PXL-EC Zorginnovatie: Ryanne Lemmens, Jorina Reekmans (projectmedewerkers)
- VIVES Katholieke Hogeschool: Anaïs Vanloo (projectmedewerker)
- KULEUVEN_KULAK: Subfaculteit Economie & Bedrijfswetenschappen: Johan Bruneel (projectpartner)
o Matthias Staessens: projectmedewerker

VIVES Katholieke Hogeschool en KULEUVEN_KULAK: Subfaculteit Economie & Bedrijfswetenschappen
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie: Annemie Spooren, Hogeschool PXL, onderzoekshoofd Expertisecentrum Zorginnovatie Mail: Annemie.spooren@PXL.BE Tel.: 011 / 77 52 27

Kennisinstellingen
- Hogeschool PXL: Annemie Spooren (aanvrager)
- VIVES Hogeschool
- KULAK-KULEUVEN: Johan Bruneel
Bedrijven
- CDI-projects
- Aptus
- QuoVadis België bvba
- Crea Domotics
- TeleAlarm Europe GmbH
- ACT with Care bvba*
- Blooloc
- Otium care
- Niko NV
- Kreamat original beds
- The Wizard of dreams bvba
- Tunstall BV
Gebruikersgroepen
- Alzheimer Liga
- Expertisecentrum Dementie
- Vlaamse ouderenraad
- ECD Limburg
Zorg/diensteninstellingen
- CM Limburg
- Rivierenland /sociaal huis Mechelen
- CM Landsbond
- LifeTechValley
- OCMW Genk / MENOS
- Familiehulp
- Thuishulp vzw & Zorgcentrale Z-plus

Annemie Spooren
Medische Technologie / Biomedisch Engineering, Remote sensing technologie, Zorg en gezondheidsdiensten
Share this on