Probleem op deze pagina?

Project: SENSALO: Sensing en Simulatie voor Slimme Assemblage en Logistiek

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2017
30/09/2019

Een volledig geautomatiseerde kwaliteitscontrole bekomen van de productie tijdens een aantal stappen in het assemblage- of verpakkingsproces. Het doel is om aan de hand van 2D- of 3D-metingen en simulaties te detecteren:
1) of er belangrijke dimensionele afwijkingen zijn,
2) of er ontbrekende of verkeerd gemonteerde onderdelen zijn

Een verhoogde ondersteuning van arbeiders/-sters via ‘digitale werkinstructies’. Door 3D-metingen en -simulaties met elkaar te koppelen kunnen we in elke stap van het assemblageproces de correcte werkelijke positie van een te monteren onderdeel bepalen. Deze positie wordt dan teruggekoppeld naar de arbeider/-ster met behulp van een LCD projector. De projector geeft tevens met een kleurencode aan wanneer een bepaald onderdeel fout gemonteerd werd.

Het automatisch programmeren van een cobot door arbeiders. De bedoeling hier is dat arbeiders een (eenvoudige) handeling uitvoeren die gemeten worden met 3D sensoren. De beweging wordt dan herhaald door de cobot. Men noemt dit ‘programming by example (PbE)’ of ook wel ‘programming by demonstration (PbD)’.

Het detecteren van van de aanwezigheid van mensen in de nabijheid van machines met behulp van 3D-sensoren om de veilige werking hiervan te verzekeren (door indien nodig de machine te laten vertragen of stoppen). Sommige onveilige situaties kunnen ook vermeden worden door de detectie van productiehandelingen op de verkeerde plaats of tijdens het verkeerde moment.

Het project richt zich op maakbedrijven en technologieleveranciers.

In dit project gebruiken we 3D-visietechnieken en 3D-simulaties om het assembleren en verpakken van producten efficiënter, effectiever en veiliger te maken. De 3D-visietechnieken worden gebruikt om de mensen, machines en producten op de werkvloer op te volgen. Dit kan gebeuren in het kader van de veiligheid op de werkvloer, kwaliteitscontrole, of als ondersteuning bij de taakuitvoering, of als hulpmiddel voor automatisering.

Bart Ribbens
Automatisatie, Robotica, Controlesystemen
Bart Ribbens, Rudi Penne, Steve Vanlanduit
http://www.sensalo.be
Share this on