Probleem op deze pagina?

Project: Transport met PIT: Procesinnovatie in de Vlaamse Transportsector

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/12/2017
30/11/2019

Uitwerken van een methodologie om de eigen procesarchitectuur in kaart te brengen.
Uitwerken van een handleiding voor het in kaart brengen en analysen van processen.
Uitwerken van een digitalisatiebarometer die digitale sterktes en pijnpunten identificeert en een beeld geeft van de mater waarin een bedrijf klaar is voor digitaliseringstrajecten.

Transportbedrijven

De Vlaamse transportsector wordt onophoudelijk geconfronteerd met IT-gedreven marktevoluties, waardoor een toenemende digitalisatie in de transportbedrijven onafwendbaar wordt. De opkomst van de digitale vrachtbrief (e-CMR) en information-on-demand (IoD) zijn twee belangrijke innovatietrajecten die de sector momenteel doormaakt.

Dergelijke innovaties hebben een aanzienlijke impact op de processen van transportbedrijven. De markt verwacht immers dat zij hun processen efficiënt organiseren, digitaliseren en openstellen naar de klant. Voor KMO-bedrijven is dit echter niet vanzelfsprekend. De technieken die hiervoor vereist zijn, focussen zich immers vooral op grote multinationals.

Om KMO’s te ondersteunen in de transitie naar gedigitaliseerde processen, werd vanuit de PXL Hogeschool en de UHasselt het project “Transport met PIT” opgestart. De deelnemers in dit project zullen worden begeleid bij het in kaart brengen van de processen rond e-CMR en IoD. Ook zullen we het bewustzijn in procesgericht denken mee helpen verhogen en aangeven welke concrete verbeteringen transportbedrijven kunnen treffen om optimaal te kunnen inspelen op voornoemde innovaties. Bovendien verwerven de bedrijven kennis en vaardigheden om in de toekomst zelfstandig op andere innovaties te kunnen anticiperen.

Hogeschool PXL, onderzoekscentrum Log-IC, UHasselt onderzoeksgroep beleidsinformatica, Febetra
Hogeschool PXL
Agentschap Innoveren & Ondernemen, Febetra, Move Intermodal, Alders Transport, Transport Van Praet, Meulenberg Transport, Transport Lux, MTL Transport, Agilians, Trimble, Alpega, TDL Group, Gobo
Pieter Boutsen
IT toepassingen voor Transport en Logistiek, Logistiek, Procescontrole en logistiek
Bart Carlens, David Ria, Pieter Boutsen, Stefan Dreesen
Share this on