Probleem op deze pagina?

Project: E-zorgtool voor de integratie van persoonsgerichte zorg bij personen met dementie

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/09/2017
31/08/2018

Om tegemoet te komen aan de vraag uit het werkveld, ontwikkelen en valideren we samen een praktische e-zorgtool die het persoonsgerichte zorgmodel vertaalt op maat van de persoon met dementie, hun naasten en zorgverleners. Met de ontwikkeling van de e-zorgtool willen we zorgen dat zorgverleners met de beschikbare tijd op een persoonsgerichte wijze zorg kunnen verlenen in hun interactie met de persoon met dementie.

Softwareontwikkelaars van een elektronisch woonzorgdossier (met afzetmarkt in Vlaanderen en Nederland)

Zorginstellingen voor personen met een cognitieve beperking (bv. dementie)

Vlaanderen telt 122.000 personen met dementie, waarvan 30% in een woonzorgcentrum verblijft. Meer dan 90% van de personen met dementie vertoont ergens tijdens hun ziekteproces gedrags- en psychologische problemen, zoals fysieke agressie, roepgedrag, apathie...

Onderzoek toont dat het toepassen van persoonsgerichte zorg en niet-medicamenteuze interventies effectief is om gedrags- en psychologische problemen bij personen met dementie te verminderen.

Recente evidence-based praktijkrichtlijnen bevelen trouwens aan om eerst niet-medicamenteuze interventies uit te proberen alvorens sterk sederende antipsychotische medicatie op te starten. Zorgverleners geven echter aan dat ze handvaten missen om persoonsgerichte zorg en niet-medicamenteuze interventies systematisch toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

Wij willen via de e-zorgtool de professionele zorgverleners in woonzorgcentra ondersteunen om persoonsgerichte zorg te integreren in de dagelijkse zorg van personen met dementie.

Voorbereidingen voor de ontwikkeling van een e-zorgtool ter ondersteuning van persoonsgerichte zorg van mensen met dementie.
Mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten op eTELEMED-conferentie van IARIA van 26 tot en met 29 maart 2018 in Rome. Paper opgenomen in de proceedings.

Studienamiddag over de onderzoeksbevindingen van het voortraject op 17 mei 2018.

Andere contactpersonen:
nina.geuens@kdg.be
herwig.desmet@kdg.be

VLAIO, vzw Curando, vzw GZA Zorg en Wonen, Blue Health Innovation Center, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Kerstens Birgit (Karel de Grote Hogeschool)
IT toepassingen medisch, Opleiding en Training, Zorg en gezondheidsdiensten
Kerstens Birgit (Karel de Grote Hogeschool)
https://www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/onderzoeksprojecten/e-zorgtool-voor...
Share this on