Probleem op deze pagina?

Project: E-zorgtool voor de integratie van persoonsgerichte zorg bij personen met dementie

Bedrijven: Projecten in bedrijven
01/09/2017
31/08/2018

Om tegemoet te komen aan de vraag uit het werkveld, ontwikkelen en valideren we samen een praktische e-zorgtool die het persoonsgerichte zorgmodel vertaalt op maat van de persoon met dementie, hun naasten en zorgverleners. Met de ontwikkeling van de e-zorgtool willen we zorgen dat zorgverleners met de beschikbare tijd op een persoonsgerichte wijze zorg kunnen verlenen in hun interactie met de persoon met dementie.

Softwareontwikkelaars van een e-zorgdossier (met afzetmarkt in Vlaanderen en Nederland)

Zorginstellingen voor personen met een cognitieve beperking (bv. dementie)

Vlaanderen telt 122.000 personen met dementie, waarvan 30% in een woonzorgcentrum verblijft. Meer dan 90% van de personen met dementie vertoont ergens tijdens hun ziekteproces gedrags- en psychologische problemen, bv. fysieke agressie, roepgedrag, ...

Onderzoek toont dat het toepassen van persoonsgerichte zorg (bv. het gebruik van biografische informatie over de persoon met dementie tijdens de communicatie en zorgverlening) en niet-medicamenteuze interventies (bv. muziektherapie en andere zinvolle bezigheden) effectief is om gedrags- en psychologische problemen bij personen met dementie te verminderen.

Recente evidence-based praktijkrichtlijnen bevelen trouwens aan om eerst niet-medicamenteuze interventies uit te proberen alvorens sterk sederende antipsychotische medicatie op te starten. Deze medicatie is duur en kent veel nevenwerkingen. Zorgverleners geven echter aan dat ze handvaten missen om deze persoonsgerichte zorg en niet-medicamenteuze interventies systematisch toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

Wij willen via de e-zorgtool de professionele zorgverleners in woonzorgcentra ondersteunen om persoonsgerichte zorg te integreren in de dagelijkse zorg voor personen met dementie.

Mondelinge presentatie van 'work in progress' op eTELEMED-conferentie van IARIA van 26 tot en met 29 maart 2018 in Rome. Paper opgenomen in de proceedings.
Studienamiddag op 17 mei 2018

Andere contactpersonen:
pieter.kelber@kdg.be
herwig.desmet@kdg.be

VLAIO, vzw Curando, vzw GZA Zorg en Wonen, Blue Health Innovation Center, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Kerstens Birgit (Karel de Grote Hogeschool)
IT toepassingen medisch, Opleiding en Training, Zorg en gezondheidsdiensten
Kerstens Birgit (Karel de Grote Hogeschool)
https://www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/onderzoeksprojecten/e-zorgtool-voor...
Share this on