Probleem op deze pagina?

Project: ReFOIL: mechanische recyclage van meerlaags verpakkingsafval

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/11/2017
31/10/2019

De algemene doelstelling van het ReFOIL project is het ontwikkelen van methodes voor de effectieve en efficiënte mechanische recyclage van meerlaags kunststof verpakkingsafval (schalen en folies), een afvalstroom die tot op heden als onrecycleerbaar beschouwd wordt.

Folie- of schaalproducenten, verpakkers, recycleurs, beleidsmakers

Performante kunststof verpakkingsmaterialen zijn in onze huidige veeleisende maatschappij niet weg te denken. Ogenschijnlijk ‘eenvoudige’ schalen en folies voor verpakking van allerhande (voedings)producten bestaan vaak uit meerdere lagen van verschillende polymeermaterialen, die elk een eigen functionaliteit bijdragen tot de verpakking.

Deze verschillende lagen zijn echter fysiek aan elkaar verbonden, waardoor de samenstellende polymeren na gebruik niet meer van elkaar gescheiden kunnen worden en deze bij recyclage samen als een mengsel verwerkt moeten worden. Dit heeft een groot effect op de eigenschappen en verwerkbaarheid, wat een efficiënte mechanische recyclage zeer uitdagend maakt. Daarom worden veel van deze voedselverpakkingen tot op heden enkel gevaloriseerd via verbranding met energierecuperatie. Echter wordt het vandaag schrijnend actueel om ook voor deze enorme hoeveelheden kunststofafval een effectieve recyclage (i.p.v. verbranding) methode te kunnen opzetten. Meerlaagse folies vormen bijvoorbeeld (naar gefundeerde inschatting van Fostplus) zo’n 20% van alle flexibele folies die in de markt gezet worden.

De doelstelling van dit project is bijgevolg het ontwikkelen van methodes voor de effectieve en efficiënte mechanische recyclage van meerlaags kunststof verpakkingsafval voor enkele veel voorkomende afvalstromen. Vier case-studies van meerlaagse afvalstromen van bedrijven uit de gebruikerscommissie worden onderzocht. Hierbij gaat het over afvalstromen opgebouwd uit polymeermaterialen die vaak worden gebruikt binnen de verpakkingsindustrie zoals PE, PP, PET, PA en EVOH. Afhankelijk van de afvalstroom, worden deze op post-industrieel en/of post-consumer niveau bekeken. Het uiteindelijke doel is het identificeren en ontwerpen van nieuwe toepassingen voor deze materialen via het principe van Design from Recycling.

KU Leuven, VKC-Centexbel
Universtiteit Gent
Ellen De Tandt
Kunststoffen, Polymeren, Recyclage, Herwinning , Voedingsverpakking / Behandling
Ellen De Tandt, Frederik Desplentere, Isabel De Schrijver, Kim Ragaert
sara hubo (Centrum voor Polymeer en Materiaal Technologie)
Share this on