Probleem op deze pagina?

Project: Logistics Sustainability Index

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/12/2017
30/11/2019

Het ontwikkelen, uittesten, valideren en uitdragen van een model dat diverse criteria met betrekking tot duurzame logistiek omzet naar een globale duurzaamheidsindex met onderliggend dashboard met sub-indices per individueel criterium. De aldus berekende indices moeten toelaten om de duurzaamheidsperformantie van bedrijven te benchmarken.

Qua doelgroep mikt het project in eerste instantie op de Lean and Green bedrijven, die reeds getoond hebben duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Doch in dit project is de doelgroep veel ruimer aangezien de focus niet ligt op louter CO² vermindering. Het al dan niet zelf beheren van logistieke assets en middelen is daarbij niet relevant aangezien ook bedrijven die hun logistiek uitbesteden impact uitoefenen op milieu en mobiliteit door hun logistieke keuzes en de wijze waarop hun partners ze uitvoeren

Duurzaamheid, een centraal thema binnen de Speerpuntcluster Logistiek, is veel meer dan CO2 reductie. Duurzame logistiek gaat op een verantwoorde manier om met energie, grondstoffen, hulpmiddelen en infrastructuur en zet deze zodanig in dat de logistiek van vandaag geen hypotheek legt op de maatschappij van morgen.
Aangezien maatschappelijk verantwoord ondernemen een engagement van eenieder veronderstelt, dus ook van de logistieke sector, wil het VIL met de Logistics Sustainability Index (LSI) de sector niet alleen sensibiliseren maar ook aanzetten tot een reëel duurzaamheidsbewustzijn. Een beetje geïnspireerd op de World Logistics Performance Index, die naam en faam geniet maar geen duurzaamheidscriterium behelst, wil het VIL met dit project een model ontwikkelen dat op basis van afgebakende criteria een score berekent die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf weerspiegelt in al zijn facetten.
Relevante criteria, waarbij de opsomming zeker niet limitatief is, bij de beoordeling van het duurzaamheidsgehalte van een logistieke operatie zijn:
• Energieverbruik;
• Emissies (zowel naar luchtkwaliteit als naar klimaatopwarming);
• Impact op mobiliteit (congestie);
• Geluidshinder;
• Gebruik van grondstoffen;
• Afval (inzameling, preventie, recycleerbaarheid, verpakking,…);

Concrete doelen
1. Oplijsten van alle relevante criteria met betrekking tot duurzame logistiek
2. Identificeren van relevante data per criterium
3. Toekennen van een wegingsfactor aan elk criterium
4. Ontwikkelen van een model dat de geselecteerde criteria omzet in een kwantitatieve index.
5. Ontwikkelen van een dashboard met sub-indices per relevant criterium.
6. Testen, bijsturen en valideren van het onder concrete doelen 4 en 5 ontwikkeld model en dashboard bij enkele leden van de Gebruikerscommissie, waarbij minimaal 2 verschillende sectoren of activiteitsdomeinen vertegenwoordigd moeten zijn (dus bv. niet alleen wegtransporteurs)
7. Tussentijds event met bekendmaking van de resultaten van de eerste LSI toepassingen.
8. Toepassing van het gevalideerde model bij alle leden van de GC.
9. Verspreiding van de kennis naar de ruime doelgroep via de geijkte VIL communicatiekanalen.

Eva Gezels, projectleider VIL

Te gunnen via RFP
VIL

Dertien bedrijven: Atlas Copco Airpower, Carglas Distribution, Chep Benelux, Colruyt, FrieslandCampina Belgium, Frigologix, HAVI Logistics, Montea, Ninatrans, Odyssey Logistics Europe, Snel Logistic Solutions, Willy Naessens Industriebouw en Transport Verbeken

Liesbeth Geysels
Logistiek
Steve Sel
http://www.vil.be
Share this on