Probleem op deze pagina?

Project: Exoskeletons for Logistics

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/11/2017
31/05/2019

Inzicht verwerven in de huidige mogelijkheden (state of the art) en opportuniteiten van exoskeleton pakken voor manuele handlingsactiviteiten in de logistiek en de opstelling van een roadmap.
Praktische inzetbaarheid (voor welke activiteiten) en economische meerwaarde (impact op productiviteit) nagaan.

Het project richt zich voornamelijk op de volgende doelgroepen:
• Verladers en logistieke dienstverleners actief in verschillende sectoren met operatoren actief in manuele activiteiten (picking, consolideren, laden/lossen, verpakken, sorteren ,…);
• EDC’s en fulfilment centra’s;
• Grondafhandelaars op de luchthaven (cargo en bagage);
• Terminal en haven operatoren actief in stukgoed (laden en lossen van containers).

de grenzen van de huidige fysieke barrières van de mens.
Slimme kleding, smart glasses, bionische arm en zelfs slimme contactlenzen hebben het potentieel om logistiek personeel te ondersteunen op gebieden zoals communicatie, proces-uitvoering, optimalisatie en ook het minimaliseren van gezondheid- en veiligheidsrisico's in de logistieke keten.
Exoskeletons kunnen worden opgevat als draagbare robotpakken die het menselijk lichaam een boost geven in kracht en uithoudingsvermogen. Vandaag de dag worden ze al ingezet bij revalidatie (gezondheidszorg).
Het project focust voornamelijk op de mogelijkheden naar de inzetbaarheid van deze exoskeletons voor de logistieke sector met de volgende uitdagingen:
• Verminderen van fysieke belasting bij meerdere logistieke manuele handelingen (order picking, verpakken of stapelen van collies, laden en lossen van vrachtwagen) wat kan leiden tot lichamelijke klachten resulterend in minder productiviteit, lagere motivatie en finaal tot ziekteverzuim.
• Ondersteunen van oudere operatoren om bepaalde fysieke taken uit te voeren.
• Verhogen van productiviteit bij het uitvoeren van handelingen met zware lasten of veelvuldige repetitieve handelingen.

Met dit project worden de volgende concrete innovatie doelstellingen beoogd:
1. Stand van zaken van de beschikbare exoskeleton technologie: marktspelers en kenmerken: max gewicht, bewegingsgraden, ….
Het opsporen van ‘best practices’ en het inzichtelijk maken van de lessons learned. Voor de ‘best practices ‘ is het zinvol om naast de logistieke sector ook cases te onderzoeken in de gezondheidzorg en industrie.
2. In kaart brengen van de huidige manuele taken bij de projectdeelnemers die in aanmerking zouden komen voor het inzetten van exoskeletons. Deze logistieke taken worden vervolgens gekarakteriseerd: welke belasting (gewicht, lichaamsonderdeel) en frequentie, type taak, ….
3. Analyse en in kaart brengen van de mogelijke logistieke toepassingen en de bijhorende medische en juridische aspecten.
Mapping maken van welke exoskeleton oplossingen met de juiste vereisten inzetbaar zijn voor welke taken in de logistiek.
4. Kwantificeren van de opportuniteiten: kosten-baten analyses.
5. Uitvoering van praktijktesten (feasibility testen) en uitwerken van een roadmap (stappenplan en selectie/validatie tool).
6. Ruime verspreiding van de kennis naar de doelgroep via een VIL rapport dat de opgedane inzichten en knowhow uit dit project bundelt, een slotevent/congres waarop alle relevante stakeholders worden uitgenodigd, de VIL nieuwsbrief, persberichten, enzovoort.

Luc Pleysier, projectleider VIL
Gunther Storme, projectleider VIL

Te gunnen via RFP
VIL

Veertien bedrijven: Atlas Copco, bpost, Colruyt, Conway, Danone, Delhaize, Gates Distribution Center, H.Essers, Honda Motor Europe Logistics, Katoen Natie, Limburg.Net, Mainfreight Logistic Services, Oesterbank en Sortbat

Liesbeth Geysels
Automatisatie, Robotica, Controlesystemen, Logistiek
Luc Pleysier
http://www.vil.be
Share this on