Probleem op deze pagina?

Project: Blockchain in Supply Chains

VIS/CO: Collectief onderzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden
01/12/2017
30/11/2019

Het bepalen van de meerwaarde van blockchain technologie t.o.v. bestaande state-of-art track & trace oplossingen binnen drie sectoren (voeding, chemie en life science) met complexe en kwetsbare supply chains en de vertaling van het concept naar de brede logistieke sector.

Het project richt zich in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, naar de verschillende actoren binnen de logistieke keten van de doelsectoren, en met name producenten/verladers, logistieke dienstverleners, distributeurs en transporteurs.

Concrete doelen
1. Marktanalyse waarbij de huidige en toekomstige blockchain toepassingen in kaart worden gebracht alsmede de spelers in de markt. Tevens zal er inzicht gegeven worden in de blockchain technologie.
2. Het identificeren van de As-Is situatie van de huidige track & trace systemen binnen de doelsectoren met analyse van de huidige zwaktes en sterktes.
3. Het identificeren van de best practices op basis van blockchain technologie en/of gedistribueerde databases. Hierbij zal er ook aandacht gegeven worden aan voorbeelden uit andere sectoren (bv. financiële sector).
4. Het uitwerken van een ideaal To-Be scenario voor elk van de drie sectoren op basis van de behoeften van de PROJECT deelnemers en een maximale return-on-innovation.
5. Omzetten van de drie logistieke scenario's in telkens een demo met validatie van de resultaten en vertaling van het concept naar de brede logistieke sector.
6. Verspreiding van de kennis naar de ruime doelgroep via de geijkte VIL communicatiekanalen.

Dit PROJECT moet een basis geven voor enerzijds een verhoging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het dataverkeer in de supply chain en anderzijds op hetzelfde moment de mogelijkheid geven om kosten besparend te werken (door het wegnemen of optimaliseren van de actuele processen op vlak van veiligheid en problemen te voorkomen). Hierdoor moet ook het vertrouwen bij de industrie maar ook eindgebruiker groeien om dergelijke gemeenschappelijk collaboratieve platformen te gebruiken.
De opgebouwde kennis en uitgewerkte blockchain concepten voor supply chain toepassingen bieden dusdanig:
- verladers/producenten de mogelijkheid om hun supply chains te optimaliseren (veiligheid & kosten);
- logistieke dienstverleners de kans om vernieuwende logistieke blockchain oplossingen aan te bieden.
Voor IT en technologie providers, inclusief start-ups, liggen er kansen om blockchain oplossingen uit te bouwen of te integreren in reeds bestaande systemen.
Naast de sectoren van voeding, chemie en life sciences waar het PROJECT zich specifiek op focus, liggen er kansen voor latere uitbreiding naar andere sectoren.

Eric Verlinden, Transitie manager VIL

/
VIL
Elf bedrijven: Aertssen Group, Atlas Copco, BCTN, bpost, Colruyt, H.Essers, Gosselin Group, Lineas, Molenbergnatie, Randstad en Vinçotte
Liesbeth Geysels
Digitale Systemen, Digitale Representatie, Logistiek, Procescontrole en logistiek
Dirk De Vylder, Jan Merckx
Kurt Gesquiere (voestalpine Sadef)
http://www.vil.be
Share this on