Probleem op deze pagina?

Project: Decision Analytics

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2017
30/09/2019

Ondernemingen hebben vaak moeite om grip te krijgen op complexe beslissingsprocessen. De nieuwe
Decision Modeling Notation (DMN) standaard probeert dit te verbeteren door ook business users zonder ICT
achtergrond toe te laten om beslissingen en beslissingsprocessen te modelleren. Hierdoor kunnen ze deze beter analyseren, en bestaat ook de mogelijkheid om ze (deels) te automatiseren. In de praktijk blijkt dat deze standaard in Vlaanderen momenteel nog maar weinig gebruikt wordt. Het algemene doel van dit project is om bedrijven te helpen meer en beter gebruik te maken van DMN .

De doelgroep bestaat zowel uit bedrijven die DMN in-house willen gaan gebruiken, als bedrijven die op basis van deze technologie hun producten- of dienstenportfolio willen uitbreiden. Dit laatste gaat zowel over bedrijven die business consulting aanbieden, als over bedrijven die aan IT consulting doen. Deze potentiële doelgroep is zeer groot, aangezien beslissingsprocessen voorkomen in haast elk bedrijf, en haast alle B2B software wel ergens een component heeft die over beslissingsprocessen gaat.

In haast elk bedrijf moeten er complexe beslissingen genomen worden. Dergelijke beslissingen kunnen een grote impact hebben. Daarom is het aangewezen dat de achterliggende beslissingsprocessen transparant, reproduceerbaar, compleet en future proof zijn. Om deze eigenschappen te verzekeren, is een goed gestructureerde aanpak noodzakelijk. Om bedrijven te helpen beslissingen en beslissingsprocessen te begrijpen, analyseren en/of (deels) te automatiseren, wordt gebruik gemaakt van state-of-the-art resultaten uit twee wetenschappelijke domeinen.
1) Binnen het domein van business analytics werd recent de nieuwe standaard Decision Modeling Notation (DMN) ontwikkeld, een intuïtieve grafische notatie waarmee beslissingsprocessen kunnen worden voorgesteld. Deze notatie is vooral gericht op business users, die hiermee een betere grip kunnen krijgen op de beslissingen die gemaakt worden.
2) In het domein van Kennisrepresentatie en redeneren (KRR) is krachtige technologie beschikbaar die toelaat om op basis van een formeel model verschillende taken uit te voeren. Dit kan gaan van het simuleren van een proces tot het bewijzen van bepaalde eigenschappen van dit proces of het voorspellen van in welke omstandigheden het proces een bepaald resultaat zou produceren.
In recent fundamenteel onderzoek hebben Prof. Vanthienen en Prof. Denecker, de twee copromotors van dit project, aangetoond dat het mogelijk is om beide te combineren. Dit biedt de mogelijkheid om krachtige systemen te ontwikkelen, die geavanceerd gedrag kunnen verwezenlijken op basis van domeinkennis die rechtstreeks door business users wordt aangeleverd, zonder tussenkomst van IT personeel.

KU Leuven
KU Leuven
Adaptive Planet, ATA IT, Bizzcope Consulting, Crossroad, Televic, The Anonymous Architect, The Business Analysts, Saint Gobain, S.C.S.I.,
Marjolein Deryck
Artificiële Intelligentie (AI), Digitale Systemen, Digitale Representatie
Joost Vennekens, Marjolein Deryck
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/eavise/decisionanalytics/home
Share this on