Probleem op deze pagina?

Project: Introductie en optimalisatie van innovatieve opfokconcepten voor veerkrachtige biggen

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/10/2017
30/09/2021

Het project is ambitieus en streeft naar innovaties bij een groot aantal zeugenbedrijven binnen de termijn van het project: voor alternerend zogen, drenching van bioactieve stoffen via boosterpreparaten, en/of kunstmelk en snoepvoeders, en groepsopfok in kraamafdeling; respectievelijk bij 600, 575, 615 en 56 bedrijven (niet noodzakelijk unieke bedrijven). De economische impact bij de opfokbedrijven wordt berekend op een toename van het saldo voor de Vlaamse zeugenhouderij met 4,02 miljoen €, of een stijging van 3,1%. Hierbij is de geschatte extra arbeid in rekening gebracht. Het afleveren van veerkrachtige biggen zal ook resulteren in een significante reductie van het profylactisch en therapeutisch antibioticumgebruik, en/of zinkoxide, waardoor er wordt bijgedragen aan een meer duurzame varkenshouderij. In tweede orde zullen bedrijven actief in dienstverlening in de varkenshouderij (beperkt aantal bedrijven), en de toelevering van supplementen, additieven, voeders (en voederconcepten) voor neonatale biggen (ong. 10 bedrijven), materialen voor kraamstal inrichting (ong. 15 bedrijven) baat hebben bij de projectresultaten. Bij deze doelgroep wordt een belangrijke spillover verwacht.

De Vlaamse varkensopfokbedrijven kennen een aantal belangrijke technisch-economische uitdagingen: de perinatale biggensterfte is hoog, het opfokken van steeds grotere worpen is een grote uitdaging, en het abrupt spenen van biggen zorgt voor een terugval in prestaties en een verhoogde vatbaarheid voor infecties. Samenhangend met deze problemen is er een uitermate hoog profylactisch antibioticumgebruik. Samen met de sector willen we een impuls geven om deze uitdagingen aan te pakken. Het project wil innovatieve concepten in de opfok van biggen introduceren en optimaliseren, met als doel op een rendabele manier meer veerkrachtige biggen te bekomen. ‘Veerkracht’ wordt gedefinieerd als het vermogen van het dier om, onder normale fysiologische condities, het evenwicht te herstellen als het wordt verstoord. De concepten zijn: 1/ interventies bij de neonatale big (alternerend zogen, drenching van bioactieve stoffen), en 2/ interventies ter voorbereiding van het spenen (groepsopfok in kraamafdeling met stimulatie van foerageergedrag). Bij alternerend zogen worden binnen een toom van biggen, groepen gemaakt die afwisselend de kans krijgen om colostrum en melk bij de zeug op te nemen. Bioactieve stoffen (antioxidanten, bovien colostrum en afgeleide fracties, en oligosacchariden) kunnen toegediend worden via boosterpreparaten, of ingesloten worden in kunstmelk en snoepvoeders. Bij groepsopfok in de kraamafdeling worden vanaf een bepaalde leeftijd van de biggen de kraamhokken opengesteld zodat biggen sociale interactie vertonen met biggen van andere tomen en maximaal kunnen foerageren om bijvoedering op te nemen. Deze concepten zijn relatief gemakkelijk te implementeren in bestaande opfoksystemen, vergen geen grote investeringen, maar wel kennis en arbeid die eveneens worden begroot in dit projectvoorstel.

Joris Michiels
Share this on