Probleem op deze pagina?

Project: Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/10/2017
30/09/2021

De hoofddoelstelling van dit project is het succesvol uitbouwen van de teelt van bataat in Vlaanderen, zowel op teelttechnisch als economisch vlak, om te komen tot een geschikt product zowel voor afzet via verse markt als voor de verwerkende industrie.

De interesse in de teelt en consumptie van bataat zit in de lift, maar de nodige know how ontbreekt om reeds op grote schaal te kunnen produceren. De hoofddoelstelling van dit project is het succesvol uitbouwen van de teelt van bataat in Vlaanderen, zowel op teelttechnisch als economisch vlak, om te komen tot een geschikt product zowel voor afzet via verse markt als voor de verwerkende industrie. Deze doelstelling wil de projectgroep bereiken door het volledige productieproces in kaart te brengen.
De voornaamste veranderingen die de projectgroep met dit project wil bereiken binnen de sector zijn:
- Ontwikkelen van de specifieke teelttechniek voor de teelt van bataat in Vlaanderen en de introductie van deze nieuwe teelt op akkerbouw- en tuinbouwbedrijven. Dit omvat o.a. het zoeken naar optimale rassen, de juiste teelttechniek en de mechanisatie om dit op een efficiënte en betaalbare manier te laten verlopen.
- Ontwikkeling en evaluatie van een methode voor opkweek van kwalitatief, betaalbaar plantmateriaal van bataat en de toename van het aanbod aan plantmateriaal.
- Voldoende aanbod van kwalitatieve bataat en bewustwording van het belang van lokaal geproduceerde, duurzame voeding met als gevolg een stijging van het aanbod aan bataat van Vlaamse bodem op de verse markt en in de verwerkende industrie.

Hoewel reeds veel gekend is over deze teelt in de huidige productielanden, is het cruciaal dat deze informatie aangepast wordt aan de Vlaamse klimatologische en bodemkundige omstandigheden en vertaald wordt naar de sector. De doelgroep binnen de primaire sector is erg ruim, zowel voor tuinbouwbedrijven als akkerbouwers kan deze innovatie een meerwaarde betekenen op het bedrijf. De huidige importcijfers (van ruim 5000 ton bataat voor menselijke consumptie) geven aan dat er op dit moment reeds een potentiele afzetmarkt is in België voor een kleine 200 ha bataat. De stijgende importcijfers van de laatste jaren doen echter vermoeden dat het potentieel de komende jaren nog zal toenemen. Gerekend met een gemiddelde productie van 2 ha per teler, biedt de teelt van bataat in Vlaanderen op dit moment reeds mogelijkheden voor 100 Vlaamse bedrijven.
De ondergeschikte doelstellingen die het behalen van de hoofddoelstelling moeten garanderen zijn: optimalisatie van de teelttechniek, mechanisatie, productie van kwalitatief plantmateriaal, optimalisatie van de bewaring, gefundeerde rassenkarakterisatie naar gebruikswaarde, kwaliteit en functionaliteit, studie van de economische haalbaarheid van de teelt in Vlaanderen, kennisverspreiding en adviesverlening. De resultaten van de verschillende onderzoeksvragen worden gebundeld en kenbaar gemaakt door middel van verschillende leverbaarheden die ontwikkeld worden zoals protocols voor de opkweek van plantmateriaal op bedrijfsniveau en bij de plantenkweker, een gevalideerde methode voor bewaring van bataat, een rendabiliteitsstudie voor de teelt van bataat in Vlaanderen en een karakterisering van verschillende rassen bataat.

De projectresultaten worden kenbaar gemaakt aan de sector via verschillende publicaties, verspreiding van een teelthandleiding, organisatie van proefveldbezoeken en demonstraties en individuele begeleiding en advies bij telers. Op basis van de gebundelde resultaten kunnen telers ook na afloop van de projectperiode aan de slag met deze nieuwe teelt. Het vervangen van geïmporteerde bataat door lokaal geteelde bataat heeft een duidelijke impact op zowel ecologische als economische duurzaamheid. De hoge ‘food miles’ die gepaard gaan met de huidige import kunnen vermeden worden door meer lokaal te produceren.

PCG en PCA
Saskia Buysens
Crop Productie, Horticultuur / tuinbouw
http://www.pcgroenteteelt.be
Share this on